Liturgiai lehetőségek és istentisztelet – LT’22.9.

12000 Ft

Előadók: Dr. Fekete Károly (püspök, egyetemi tanár DRHE), Dr. Pap Ferenc (egyetemi tanár KRE),
Dr. Kovács Krisztián (egyetemi adjunktus DRHE)
Időpont: 2022. november 4. és november 21. (2×1 napos képzés)
Helyszín: Debrecen
Csoportlétszám: 20 fő
Kreditpont: 12
Regisztrációs díj: 12.000.- Ft/fő

Kategória:

Leírás

Úgy tűnik, egyre nagyobb igény mutatkozik arra, hogy a református istentisztelet eddig „hagyományosnak” nevezett liturgiáját újragondoljuk, s a reformátori sajátosságokat figyelembe véve, a református teológiai meghatározottságokat szem előtt tartva továbbformáljuk. Erre mind a lelkipásztorok, mind az egyházzenészek, mind a teológusok, mind pedig a gyülekezeti tagok részéről egyértelmű nyitottság mutatkozik. Különösen az új református énekeskönyv megjelenésével és az alternatív spirituális gyakorlatok elterjedésével kapcsolatban merülnek fel újabb és újabb kérdések a hit egyéni és közösségi megélésével kapcsolatban, amely nagymértékben érinti a gyülekezet istentiszteletének közös megünneplését.
A kétszer 6 órás kurzus során több perspektívából közelítünk az istentisztelet liturgiájának átgondolása és szakmailag kompetens, teológiailag korrekt megformálása felé, ökumenikus kitekintéssel és teológián belüli interdiszciplinaritással.

Témák:

  • Az egyházi év és a benne rejlő lehetőségek az istentiszteletre nézve
  • A református istentisztelet sajátosságai és formálhatósága
  • Reformátori örökség és mai alkalmazhatóság
  • A perikóparend és az istentisztelet liturgiája
  • Egyházzenei, liturgiai lehetőségek az új református énekes- könyv kapcsán
  • Alternatív istentiszteleti formák az egyházi évben és alternatív
    istentiszteleti elemek

Ajánlott irodalom:
Grün Anselm – Reepen, Michael: Gyógyító egyházi év, Pannonhalma, Bencés Kiadó, 2015
Hafenscher Károly: Liturgika, Budapest, Luther Kiadó – Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszéke, 2010.
Pap Ferenc: Az egyházi év, Budapest, KRE – L’Harmattan, 2017.

További információk

Előadók

Dr. Fekete Károly (püspök, egyetemi tanár DRHE), Dr. Kovács Krisztián (egyetemi adjunktus DRHE), Dr. Pap Ferenc (egyetemi tanár KRE)

Kezdő dátum

2022.11.04., 2022.11.21.

Kurzus helye

Debrecen

Csoportlétszám

20

Kreditek

12

Kurzus éve

2022

Kurzus kód

LT'22.9.