Tankönyvem a szolgálatom – a reflektálás jelentősége a lelkipásztor szolgálatában – LT’22.3. (21.7.)

12000 Ft

Előadó: Dr. Kiss Jenő (egyetemi tanár, Kolozsvár)
Időpont: 2022. május 2–4.
Helyszín: Berekfürdő, Megbékélés Háza
Csoportlétszám: 15 fő
Kreditpont: 15
Regisztrációs díj: 12.000.- Ft/fő

Kategória:

Leírás

Lelkipásztori szolgálatunk intenzitása és sokasága többnyire a felületen tart minket, és emiatt sokszor szenvedünk. Lehetőség az elmélyülésre szakkönyvek alapos tanulmányozása által csak ritkán, és sokszor csak keveseknek adatik. Hála Istennek kéznél van egy hozzáférhető és könnyen használható ‘tankönyv’: a saját szolgálatunk, amely reflexió segítségével a (tovább)tanulás forrásává és eszközévé válhat. Ugyanis azáltal, hogy átgondoljuk a már elvégzett szolgálatot, egyfelől rátalálunk a gyakorlat teológiai alapjaira, ami által a teológiai elmélet életre kel, a gyakorlat pedig elméleti alapzatra kerül; másfelől belátunk a gyakorlatba, és így felfedezzük abban a mélységet, a Szent Lélek munkáját és az erősségeinket, illetve a felszínt, a Lélek hiányát és az elégtelenségeinket. Hála ébred bennünk azért, ami van és akik vagyunk, és vágy támad az iránt, ami hiányzik, illetve amivé még lehetünk. Megerősítő elégedettség és tovább lendítő szenvedély ver gyökeret bennünk, ami megőriz az elfásultságtól és a kiüresedéstől.
A továbbképzőn megismerkedünk a reflektálás elvi alapjaival, szerepével, céljával és menetével. Egyben gyakoroljuk is a reflektálást prédikáció(k) átgondolásával. Kisebb idői, érzelmi és szellemi távolságból indulva újra bejárjuk az utat, amelyen eljutottunk a textushoz, az alapigétől az üzenethez, az üzenettől a prédikációhoz és a prédikáláshoz, és megkeressük a prédikáció és a prédikálás utózöngéit önmagunkban és a gyülekezeti tagokban, illetve a gyülekezetben. Eközben megalapozzuk, formáljuk és erősítjük a reflektálás készségét azzal a céllal, hogy később önállóan is képesek legyünk rá egymagunkban, vagy szolgatársi csoportban, és így folyamatosan tápláljuk a megerősítő elégedettséget és a tovább lendítő szenvedélyt.

Ajánlott irodalom:
Piper, Hans-Christoph: A kommunikáció tanulása a lelkigondozás és prédikálás terén: egy  pásztorálteológiai modell, Debrecen, DRHE Gyakorlati Teológiai Tanszéke, 1999.
Engemann, Wilfried: Grundfragen der Predigt, Leipzig, Evangelischer Verlagsanstalt, 2006, 345–387.

További információk

Előadók

Dr. Kiss Jenő (egyetemi tanár, Kolozsvár)

Kezdő dátum

2022.05.02.

Záró dátum

2022.05.04.

Kurzus helye

Berekfürdő – Megbékélés Háza

Csoportlétszám

15

Kreditek

15

Kurzus éve

2022

Kurzus kód

LT’22.3. (21.7.)