Lelkésztovábbképzés – összeköt, inspirál, perspektívát ad. Húsz éves a Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet – LT’22.5

2000 Ft

Előadók: Dr. Fekete Károly (püspök, egyetemi tanár DRHE), Dr. Fazakas Sándor (egyetemi tanár DRHE), Dr. Gaál Sándor (egyetemi docens DRHE), Dr. Szabó Lajos (ny. egyetemi tanár EHE) és mások
Időpont: 2022. szeptember 9.
Helyszín: Debrecen, Református Kollégium díszterme
Csoportlétszám: korlátozás nélkül, de regisztrációhoz kötött
Kreditpont: 6
Regisztrációs díj: 2.000.-Ft/fő

Kategória:

Leírás

A lelkipásztori szolgálat egyházunkban az utóbbi 20-30 év során meglehetősen átalakult, sokrétegűvé, egyúttal komplexebbé vált. Tartalma továbbra is a Szentírás üzenetének, mint Isten kijelentésének hirdetése, valamint a keresztyén hagyomány közvetítése az emberi élethelyzetekre tekintettel – de az élethelyzetek sokfélesége, a társadalmi átalakulások, a kommunikáció megváltozása újabb és újabb kihívások elé állítja a szolgatársakat. Teológiai ismeretek elmélyítése, alkalmazásuk módszertani kérdéseinek elsajátítása, szociális és kommunikatív kompetenciák állandó fejlesztése nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a lelkipásztorok egyrészt hatékonyan végezzék szolgálatukat, másrészt maguk is örömüket leljék hivatásuk gyakorlásában. Ezt hivatottak segíteni a lelkésztovábbképző tanfolyamok és alkalmak, amelyek jelenlegi szervezett formája Tiszántúlon immár 20 évre tekint vissza.
2002-ben, azaz húsz évvel ezelőtt alakult meg a Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet, amelynek folyamatos munkájára jubileumi ünnepi szimpózium keretében szeretnénk emlékezni és a közös szolgálatért hálát adni. Az egynapos konferencia során – amely továbbképző alkalomként is szerepel képzési kínálatunkban – előadások és csoportos műhelyfoglalkozások keretében kívánunk reflektálni az említett változásokra, közösen keresve a lelkészi szolgálat megélésének kreatív, dinamikus, a Lélek ereje által inspirált feltételeit. Különösképpen a lelkészi szerepkörök tartalma, azok változásai és egymáshoz való viszonyuk vizsgálata képezi a konferencia témáját (a lelkész, mint igehirdető, mint liturgus, lelkigondozó, tanító, egyház- illetve gyülekezetvezető, erkölcsi véleményformáló, közéleti személyiség stb.). Az alkalom részletes programját intézetünk honlapján és egyéb kommunikációs csatornákon közöljük.

További információk

Előadók

Dr. Fazakas Sándor (egyetemi tanár, DRHE), Dr. Fekete Károly (püspök, egyetemi tanár DRHE), Dr. Gaál Sándor (egyetemi docens DRHE), Dr. Szabó Lajos (egyetemi tanár, EHE), és mások

Kezdő dátum

2022.09.09.

Záró dátum

2022.09.09.

Kurzus helye

Debrecen, Református Kollégium díszterme

Csoportlétszám

korlátozás nélkül, de regisztrációhoz kötött

Kreditek

6

Kurzus éve

2022

Kurzus kód

LT'22.5