Impresszum

Igazság és Élet
Folyóirat a lelkipásztori és nevelői munka számára
 
XI. évfolyam 1. szám
2023. október – december

Szerkesztőbizottság:
 
Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Fazakas Sándor
Szakmai szerkesztők: Dr. Fazakas Sándor
Dr. Fekete Károly
Dr. Peres Imre
Dr. Szabó Lajos
Szerkesztők: Dr. Kovács Krisztián
Dr. Németh Áron
Fazakasné Bartha Zsuzsanna
Hodossy-Takács Krisztina
Székely József
Kiadja: Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet
4026 Debrecen, Kálvin tér 16.
A kiadást támogatja: Tiszántúli Református Egyházkerület
A szerkesztőség címe és megrendelés: 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.
Tel/fax: 52/518-556
E-mail: tovabbk@drk.hu
Online archiválás: www.lelkesztovabbkepzo.hu
ISSN: 1788-8174
Nyomdai munkálatok: Kapitális Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft.
4002 Debrecen Balmazújvárosi út 14.

Az “Igazság és Élet” c. kiadvány a Vasady Béla, Révész Imre, Szabó Zoltán és Soós Béla által 1935-ben Debrecenben alapított, lelkipásztorok, vallástanárok, segédlelkészek és teológusok szolgálatra való készülését segítő folyóirat szellemi örökségét kívánja folytatni.