Információk a Lelkésztovábbképző Intézetről

Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet

H-4026 Debrecen, Kálvin tér 16.

Telefon: +36 52/ 518-599; +36 30/312-7070

E-mail: tovabbk@drk.hu

Honlap: www.lelkesztovabbkepzo.hu

Intézetvezető: Dr. Fazakas Sándor (egyetemi tanár)

Oktatásszervező: Dr. Fazakasné Bartha Zsuzsánna (lelkipásztor)