Missziói gyülekezet a 21. században – LT’22.1. (19.7.)

12000 Ft

Előadó: Dr. Lovas András (lelkipásztor, egyházkerületi missziói referens, DM)
Időpont: 2022. március 16–18. (szerda 9 órától – péntek 13 óráig)
Helyszín: Békéscsaba, Fenyves Hotel
Csoportlétszám: 15 fő
Kreditpont: 15
Regisztrációs díj: 12.000.-Ft/fő

Engedélyezett utánrendelésre

Kategória:

Leírás

A továbbképzés a helyi gyülekezet küldetését állítja a fókuszba, gyakorlati gyülekezetépítési szempontok, valamint missziológiai reflexió által.
A képzés során először megalapozzuk a missziói gyülekezet fogalmát: milyen perspektívát nyújt gyülekezeti szolgálatunkhoz az, hogy a helyi gyülekezet Isten missziójának részese, valamint, hogy ezt a küldetését egy konkrét helyen, konkrét időben hívatott betölteni. A kontextualizáció szükségét és dinamikáját megértve lépünk tovább a konkrét gyülekezeti szolgálat átgondolása felé. Ezek között a lelkipásztori vezetésre, az evangélizálás és tanítvány képzés folyamatára, valamint a kontextualizált igehirdetésre fektetünk hangsúlyt. A képzésben az előadások mellett csoportmunka, egyéni és közös reflexió segíti az elmélyülést.

Az egyes egységek bővebb kifejtése:
Missziói gyülekezet
Megvizsgáljuk, hogy miért szükséges a mai helyzetben az ún. „miszsziói gyülekezet” (missional church) teológiai párbeszédbe belépni, és hogyan kapcsolódik ez a helyi gyülekezetben végzett lelkipásztori szolgálathoz. Missziológiai keretet vázolunk fel, az evangélium-egyház-kontextus dinamikus kapcsolatát, amely meghatározza a továbbképzés gyakorlati kérdéseinek misszió-teológiai megalapozását.

Kontextualizáció és teológiai látás
Ahhoz, hogy az evangélium megszólítsa azt a környezet, ahová Isten bennünket állított, át kell  gondolnunk, hogy milyen módon szükséges megfogalmaznunk a Bibliai igazságot itt és most. Ez lehet az alapja annak, hogy a missziói gyülekezet életét, szolgálatát a maga egészében végig gondoljuk. Konkrét eszközt kapunk, amely segítségével a gyülekezetben elkezdhetjük ennek kidolgozását.

Lelkipásztori vezetés a missziói gyülekezetben
A lelkipásztor, mint Istentől felhatalmazott vezető helye és szerepe a gyülekezeti látás  megfogalmazásában, a presbitériummal való közös vezetésben. Tervezés és a Szentlélek munkája a vezetésben.

Evangélizálás és tanítvány képzés
Hogyan építhetünk fel egy olyan struktúrát, amely a megszólítástól a megtérésre híváson át elvezet a felnőtt hitvallás alkalmáig? Milyen elemei vannak a mai világban a hitben való formálódásnak?
Milyen gyülekezeti struktúra segíti elő az evangélium által életre hívott közösség megélését, a közösségben való növekedést? Mi a közösség születésében a lelkipásztor szerepe?

Igehirdetés és kontextualizáció
Hogyan szólíthatjuk meg a Bibliához hűséges, Krisztus-központú igehirdetéssel a mai, szekularizált embert?

Ajánlott irodalom:
Bartholomew, Craig G. – Goheen, Michael, W.: A nagy történet. Hogyan találjuk meg a küldetésünket a Biblia elbeszélésében?, Budapest, Kálvin Kiadó, 2018.
Keller, Timothy: Gyülekezet a központban. Evangéliumi szolgálat a városban, Budapest, Harmat Kiadó, 2019.
Kreider, Alan: The Change of Conversion and the Origin of Christendom, Harrisburg, Trinity Press International, 1999.
Lovas András: „A keresztény ember identitása”, elérhető: http://www.reformatus.hu/data/siteattachments/2/2014/3/9/Lovas%20András%20A%20keresztyén%20ember%20identitása.pdf
Newbigin, Lesslie: Evangélium a pluralista társadalomban, Harmat Kiadó, Budapest 2006.

További információk

Előadók

Dr. Lovas András (lelkipásztor, egyházkerületi missziói referens, DM)

Kezdő dátum

2022.03.16.

Záró dátum

2022.03.18.

Kurzus helye

Békéscsaba, Fenyves Hotel

Csoportlétszám

15

Kreditek

15

Kurzus éve

2022

Kurzus kód

LT’22.1. (19.7.)