Komplex stresszkezelő- és kommunikációs készségfejlesztő tréning. (WILLIAMS ÉLETKÉSZSÉGEK PROGRAM: WÉK) – LT’22.2.

12000 Ft

Előadó: Dr. Szászi Andrea (lelkipásztor, vallástanár, pszichopedagógus, okleveles WÉK facilitátor, katechetikai igazgatóhelyettes RPI)
Időpont: 2022. március 28. és április 27. (2×1 napos képzés)
Helyszín: Debrecen
Csoportlétszám: 15 fő
Kreditpont: 12
Regisztrációs díj: 12.000.- Ft/fő

1 készleten (utánrendelhető)

Kategória:

Leírás

Célkitűzés:
2022 a katechézis éve az MRE-ben. Az év egyik, MRE Zsinat Elnöksége által meghatározott irányvonala a mentálhigiénés támogatása mindazoknak, akik a hittanoktatásban részt vesznek. Ez a képzés ebbe a témakörbe illeszkedik be.
A mindennapi életünk szerves része a stressz. Ahhoz, hogy hatékonyak legyünk és eredményesek a szakmai életünkben, fontos, hogy önmagunkkal is dolgozzunk, és ne csak a hittanórán használ- ható ötlettárunkat bővítsük, hanem a saját testi-lelki egészségünkre is odafigyeljünk. Ennek lehetősége, ha folyamatosan bővítjük azt az eszköztárat, mely segít megküzdeni a mindennapi stresszel és megoldási lehetőségeket kínál a nehezebb élethelyzetekben. Ennek az eszköztárnak a bővítésében ad segítséget ez a komplex stresszkezelő- és kommunikációs készségfejlesztő tréning.

A WÉK program magatartástudományi és magatartásorvoslási alapokon áll, megalapozott,  tudományosan elfogadott módszereket és gyakorlati ötleteket hoz 10 témában, amelyek a mindennapi életben hasznos készségek fejlesztését segítik. Hazánkban csaknem 15 éve van jelen a program, de nemzetközi szinten közel 30 éve használják az USA-ban, Németországban, Észak- és Dél-Amerika különböző területein. A hatékonyságáról külföldi és nemzetközi kutatások is születtek, mivel 10 olyan készség fejlesztése áll a középpontban, amelyek egyszerűek, segítik az önismeret és a tudatosság növekedését, mindennapi életben alkalmazhatók, támogatják a saját magunk és mások viselkedésének jobb megértését, illetve a mindennapi konfliktusok hatékony kezelését.

Témái: Helyzetelemzés és tudatos reagálás, levezető és feszültségoldó készségek, önérvényesítési technikák, nem-et mondás technikái, kreatív problémamegoldás, hatékony beszéd, figyelmes hallgatás, empátia gyakorlatok.

Megjegyzés: A Williams ÉletKészségek® Program magyarországi alkalmazására kizárólagosan a Selye János Magyar Magatartástudományi és Magatartásorvoslási Társaság jogosult, önállóan csoportokat csak okleveles facilitátorok vezethetnek.

Ajánlott irodalom:
Stauder Adrienne – Balog Piroska – Kovács Mónika – Susánszky Éva: A Williams ÉletKészségek® stresszkezelő és pszicho szociális készségfejlesztő program magyar adaptációja és 10 éves tapasztalatai, in: Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 17 (2016/2). http://www.eletkeszsegek.hu/stressz_publikacio.htm

További információk

Előadók

Dr. Szászi Andrea (lelkipásztor, vallástanár, pszichopedagógus, okleveles WÉK facilitátor, katechetikai igazgatóhelyettes RPI)

Kezdő dátum

2022.03.28.

Záró dátum

2022.04.27.

Kurzus helye

Debrecen

Csoportlétszám

15

Kreditek

12

Kurzus éve

2022

Kurzus kód

LT’22.2.