KIHELYEZETT képzés: Lelkész, család, lelkészcsalád: akadály vagy lehetőség?! Lelkészcsaládi kérdések és válaszok – LT’22.13.

Előadó: Sajtos Szilárd (lelkipásztor, mentálhigiénés szakember, pár- és családterapeuta)
Időpont: 2022. októbertől (2×1 napos képzés)
Helyszín: Megegyezés szerint
Csoportlétszám: 25 fő
Kreditpont: 12
Érdeklődni: tovabbk@drk.hu; 30/312-7070

Kategória:

Leírás

Lelkészcsalád: akadály vagy lehetőség?! Már maga a témafelvetés is botrány, tabu. Ismerős mondatok: nekünk papunk van, nem apunk… Ő az egyedüllétben ég, mi az állandó választás kényszerében: család és/vagy gyülekezet. Ismerős a kép: a nagy sátoros ünnepeken vagy a zárszámadás alatt hangtalanul közlekedő család, aki inkább kikerüli, elbújik a lelkipásztor elől…
Református lelkipásztorként családban élünk, még az is, aki egyedül él, szolgál; ő is családból jön, családtörténete van. Vajon, hogy tekintünk a családunkra a szolgálatunkban? Eszköz? Segítség? Akadály? Feladat? Lehetőség?
Ha őszinte a szembenézésünk a kérdéssel, be kell vallanunk, hogy egyikünk sem mondhatja el magáról, hogy állandó szinkronban tudja tartani a két rendszert, a szolgálatot (gyülekezetet) és a családot. Sokszor más és más kihívások elé állítanak bennünket ezek a rendszerek, az egyikben felmerülő kihívások megoldását nem segíti a másik. Vagy talán rosszul csinálunk valamit? Sokszor túlterhelődnek a családjaink. Választott párjaink nem feltétlenül érzik – a mi elvárásunk szerinti – gyülekezeti tehervállalást. Széthullunk, elválunk. A gyerekeink kiábrándulnak a gyülekezetből, a vallásgyakorlásból, elveszítjük őket… Hol van a jó út?
Mi ma, a XXI. században a református lelkipásztori család-idill? Mi jellemzi párválasztásunkat? Milyen(nek kell lennie) egy lelkészfeleség/lelkészférj(nek)? Milyen(nek kell lennie) egy lelkészgyerek(nek)? Vajon kellenek egyáltalán elvárások? Vannak típusok? És miből lehet építkezni? Vajon van metszéspont a gyülekezeti rendszer és a lelkészcsaládi rendszer között?
A kurzus célja, hogy ismeretet, élményeket adjon ezekre a kérdésekre magunkra vonatkozóan. A közösen megalkotott válaszaink segíthetik, hogy még jobban megtaláljuk helyünket a rendszerben, a családunkban, a párkapcsolatunkban, a szolgálatunkban, akkor, amikor mások tragédiáival, életkríziseivel szem- besülünk és tőlünk várnak támaszt, vigaszt, figyelmet.
A kurzusra szolgáló lelkészeket és lelkész-párokat (nem csak lelkipásztori, hanem „civil” végzettségűeket) is várunk!

A kurzus folyamán a következő témákat járjuk körbe:

  • a család rendszerszemléletű meghatározása, és a lelkészcsalád rendszerszemléletű megközelítése;
  • a párkapcsolat családterápiás meghatározása é s a lelkészi párkapcsolat kérdésköre;
  • családi életciklusok;
  • a család megterhelődése: a válás és a gyász rendszerszemlélete, s ezek pasztorálteológiai megközelítése;
  • családi destruktívtás: alkoholizmus, abúzus, suiciditás, s az ezekre adott teológiai reflexiók;
  • a (lelkész)család, mint erőforrás.

Ajánlott irodalom:
Angster Mária – BaGdy Emőke – F. Várkonyi Zsuzsa – Kozma- Vízkeleti Dániel – Lukács Liza – Orvos-Tóth Noémi – Pál Ferenc – Popper Péter: Otthonról hoztuk. Családi mintázat és a párkapcsolatok, Kulcslyuk Kiadó, Budapest, 2019.
Bodó Sára: Gyászidőben. A gyászolók lelkigondozásának lehetőségei, Budapest, Kálvin Kiadó, 2013.
Bognár Gábor – Telkes József: A válás lélektana, Budapest, Közgazdasági és jogi Könyvkiadó, 1986.
Chapman, Gery: Egymásra hangolva. Öt szeretetnyelv a házasságban, Budapest, Harmat Kiadó, 2006.
Cloud, Henry – Townsend, John – Carden, Dave – Henslin, Earl: Családfánk titkai. Hogyan  változtassunk káros családi mintáinkon, Budapest, Harmat Kiadó, 2012.
Csürke József – Vörös Viktor – Osváth Péter – Árkovits Amaryl: Mindennapi kríziseink, Budapest, Oriold & Társai, 2014.
Hajduska Marianna: Krízislélektan, Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2010.
Hermann, Judit: Trauma és gyógyulás, Budapest, Háttér Kiadó, 2011.

További információk

Előadók

Sajtos Szilárd (lelkipásztor, mentálhigiénés szakember, pár- és családterapeuta)

Kezdő dátum

(2022. októbertől), 2022.10.01.

Kurzus helye

Kihelyezett

Csoportlétszám

25

Kreditek

12

Érdeklődni