Etikai kérdések a gyülekezetben 1. – Szexuáletikai kérdések – LT’21.2.

12000 Ft

Előadó: Dr. Kovács Krisztián, egyetemi adjunktus (DRHE) (az adott témának megfelelő külső szakember; pszichológus, orvos stb.)

Időpont: 2021. szeptember 20-22.
Helyszín: Berekfürdő, Megbékélés Háza
Csoportlétszám: 15 fő
Kreditpont: 15
Regisztrációs díj: 12.000.-Ft/fő

Kategória:

Leírás

A változó társadalmi normák, a tabu témák megszűnése, a szexulitásról való nyilvános beszéd, valamint a szexualitás képi megjelenítésének korlátlansága éppúgy jellemző társadalmunkra, mint a nevezett témákról való különböző gondolkodások egyidejűsége. Az egyházaknak, s főként a protestáns felekezeteknek egyre gyakrabban kell szembenézniük azzal, hogy a szexuáletikai kérdések nem preventív módon érkeznek feléjük, hanem kész tényekkel szemben kell válaszokat, iránymutatást, lelkigondozói segítséget nyújtani. A nyugati testvéregyházak közül egyre több indul el egy olyan liberalizálódó folyamat irányába, amely jogos aggodalommal tölti el a Kárpát-medence történelmi felekezeteit, a házasság tisztaságát, férfi-nő kapcsolatának kizárólagosságát illetően. Mégis a szexuális orientáció s a szexuális viselkedés tabumentesítése, mint jelenség nem oldható meg egyetlen elhárító narratívával, hiszen annak számos lelkigondozói, pásztori, de egyben prófétai megítélését, megoldását várhatják el a lelkipásztortól. Az érintettség legtöbbször nem közvetlen, hanem közvetett, így a segítségnyújtás komolyabb szakmai elmélyülést, árnyaltabb ítéletalkotást, s egyben megértőbb magatartást feltételez. A kurzus célja, hogy az adott szexuáletikai kérdést több oldalról, objektíven, külső szakember bevonásával is járjon körül, figyelembe véve a társadalmi normák megváltozott sajátosságait, és egyházunk teológiai meggyőződését.

  • Ajánlott irodalom: Érzékeny kérdések. Miképpen vélekedhetünk a homoszexuális felebarátainkról? Kolozsvár, Exit Kiadó, 2013.
  • Fazakas Sándor: A protestáns etika kézikönyve, Budapest, Kálvin Kiadó/Luther Kiadó, 2017.
  • Nicolosi, Joseph: Szégyen és kötődésvesztés. A helyreállító terápia gyakorlata, Budapest, Harmat Kiadó, 2013.
  • Rae, Scott B.: Erkölcsi döntések. Bevezetés az etikába, Budapest, Harmat Kiadó, 2015.
  • Takács Judit: Meleg század. Adalékok a homoszexualitás 20. századi magyarországi társadalomtörténetéhez, Budapest, Kaligram, 2018.

További információk

Csoportlétszám

15

Előadók

az adott témának megfelelő külső szakember; pszichológus, orvos stb., Dr. Kovács Krisztián, egyetemi adjunktus (DRHE)

Kezdő dátum

2021-09-20

Záró dátum

2021-09-22

Kreditek

15

Kurzus éve

2021

Kurzus helye

Berekfürdő – Megbékélés Háza

Kurzus kód

LT'21.2.