Élő média és online kommunikáció az egyházban – LT’21.3.

15000 Ft

Csoportlétszám 20
Előadók Dr. Fazakas Sándor (egyetemi tanár, DRHE), Farkas Zsuzsa (újságíró, doktorandusz), Szabó Éva (tanár, televíziós szakember)
Kezdő dátum 2021-10-04
Záró dátum 2021-10-07
Kreditek 23
Kurzus éve 2021
Kurzus helye Berekfürdő – Megbékélés Háza
Kurzus kód LT’21.3.
Kategória:

Leírás

A modern elektronikus média, az internet, és mindaz, amit a digitális világ részeként számon tartunk, látszólag gazdagabbá, színesebbé tette az életet. A technikai vívmányok hozzájárultak az ember életfeltételeinek minőségi fejlődéséhez. Mi a rossz ebben? Minden technikai vívmány ellenére látnunk kell, hogy számos területen súlyos elvi, jogi, és gyakorlati kérdésekkel találkozunk: hogyan érinti a digitális térben való létünk és a technikai eszközök alkalmazása istenképünket, emberről és világról alkotott felfogásunkat? Milyen lehetőségei és útvesztői vannak a modern kommunikációs eszközök használatának magánéletünkben, a hivatásgyakorlásban, illetve a gyülekezeti szolgálatok során? Milyen generációs különbségekkel kell számolnunk az online tér használata során? Hogyan alakul és változik ez összefüggésben a lelkipásztori és gyülekezeti önképünk? A koronavírus okozta helyzet e kérdéseket még inkább égetőbbé tette. A lelkésztovábbképző tanfolyam során egyrészt reflektálni kívánunk a szolgálatunkat – legfőképpen a digitalizáció felől – meghatározó megváltozott társadalmi keretfeltételekre (digitális tér természet­rajza,online istentiszteletek teológiai vizsgálata, új formák, és műfajok az evangéliumhirdetés számára a digitális térben). Másrészt gyakorlati szakemberek segítségével keressük a módját annak, hogy miként lehet gyülekezeti életünk szolgálatába állítani „személyes és digitális találkozásainkat”?
Ehhez fontos áttekinteni a következőket:

  • gyakorlati ismereteink tisztázása a közösségi médiumok, az online kommunikáció és az internet terén (ismeretek az online világ algoritmusairól és íratlan szabályairól, a félreértések elkerülése végett).
  • mit érdemes megtartani, és mit érdemes fejleszteni kommunikációs csatornáinkon, valamint kapcsolattartási formáinkon az üzenet célba juttatása érdekében?
  • egyházi/gyülekezeti tartalom megjelenítésének hatékony módjai a hagyományos és a digitális képalkotásban;
  • megvizsgáljuk az online tér jellemzőit (hagyományos és új média összehasonlítása), valamint a passzív és az interaktív kommunikáció eszközeit, törvényszerűségeit (honlapok, Facebook, Instagram, YouTube – algoritmusok, buborékok, reakciók, kommentek, vélemények stb.);
  • a mozgókép kifejező elemeinek ismerete (bevezetés a képkomponálás szabályaiba, alapvető hibák felismerése, kiküszöbölése, hatékonyság fokozása);
  • kiegészítő gyakorlati foglalkozások a média alkalmazásának színesebbé, egyénibbé tételéhez;

Ajánlott irodalom:

  • Andok Mónika: Digitális média és mindennapi élet, Budapest, L’Harmatan, 2016.
  • Fazakas Sándor (szerk.): A protestáns etika kézikönyve. Luther Kiadó – Kálvin Kiadó, Budapest, 2017.
  • Fábri György: Média és etika, in: Kodácsy-Simon Eszter (szerk.): Értelmes szívvel, Luther Kiadó, Budapest, 2016, 143−167.
  • „Távistentisztelet vita”, in: Sárospataki Füzetek 24 évf. (2020), 1.sz. (http://sarospatakifuzetek.hu/wp-content/uploads/2020/12/SFuzetek_2020-1sz_Web_boritos.pdf)

További információk

Csoportlétszám

20

Előadók

Dr. Fazakas Sándor (egyetemi tanár, DRHE), Farkas Zsuzsa (újságíró, doktorandusz), Szabó Éva (tanár, televíziós szakember)

Kezdő dátum

2021-10-04

Záró dátum

2021-10-07

Kreditek

23

Kurzus éve

2021

Kurzus helye

Berekfürdő – Megbékélés Háza

Kurzus kód

LT'21.3.