Megjelent az Igazság és Élet 2022/3 száma

Megjelent az Igazság és Élet 2022/3 száma, amely július–augusztus-szeptember hónapokra (a Szentháromság ünnepe utáni 3-tól a 15. vasárnapig) tartalmaz igetanulmányokat és prédikációvázlatokat a vasárnapi igehirdetésekhez, továbbá segítséget nyújt a kazuális szolgálatokhoz. A kitekintés rovatban folytatódik Sógor Gyöngyi írása a Gyermekistentisztelet Tovább …

Stressz helyett szemléletváltás

„…. a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, A tudomány mellé mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet,A kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet.” Tovább …

Missziói gyülekezet a 21. században

Lelkésztovábbképzés a Tiszántúlon A fenti címmel szervezett a Tiszántúli Református Egyházkerület Lelkésztovábbképző Intézete 2022. március 16-18. között továbbképzést Békéscsabán. A lelkésztovábbképzések célja minden időben a praktikus, lelkipásztorokat segítő, főként gyakorlati ismeretek továbbadása. Ezt a célt hatványozottan elérte e néhány nap. Tovább …

Megjelent az Igazság és Élet 2022/2. száma

Megjelent az Igazság és Élet 2022/2 száma, amely április-május-június hónapokra (Böjt 5. vasárnapjától a Szentháromság utáni 2. vasárnapig) tartalmaz igetanulmányokat és prédikációvázlatokat a vasárnapi és ünnepi igehirdetésekhez, továbbá segítséget nyújt a kazuális szolgálatokhoz, iskolai ifjúsági istentiszteletekhez. A kitekintés rovatban ezúttal Tovább …

Megjelent a Lelkésztovábbképző intézet 2022. évi programfüzete

Kedves Lelkipásztor Testvérem! Immár hagyománnyá vált, hogy minden év kezdetén igényes programfüzet hívja fel figyelmünket a tárgyévben meghirdetett lelkésztovábbképző tanfolyamok látogatásának lehetőségére, reménység szerint érdeklődésre számot tartó és hívogató kurzusleírásokkal. A lelkésztovábbképzésben való részvételünk több mint szükségszerű, hiszen a teológiai Tovább …

Megjelent az Igazság és Élet 2022. évi 1. száma

Megjelent az Igazság és Élet 2022/1 száma, amely január–február-március hónapokra (Újévtől Böjt 4. vasárnapjáig) tartalmaz igetanulmányokat és prédikációvázlatokat a vasárnapi és ünnepi igehirdetésekhez, továbbá segítséget nyújt a kazuális szolgálatokhoz, böjti ifjúsági órához. A kitekintés rovatban ezúttal Kovács Krisztián „Több mint Tovább …

Kezdődik még valami új?

– avagy hogyan készüljek a nyugdíjas lelkészi évekre? Azokat a lelkipásztorokat várjuk erre a kurzusra, akik 1-3 éven belül készülnek nyugdíjba menni. Kód: LT’19.9. Vezető: Dr. Szabó Lajos (evangélikus lelkész, nyugalmazott egyetemi tanár, EHE) Dr. Szabóné Mátrai Marianna (evangélikus lelkész, nyugalmazott Tovább …

Egyház és politika – egyházpolitika?

„Kihelyezett” továbbképzés egyházmegyék részére a LelkésztovábbképzőIntézettel való előzetes hely- és időpont egyeztetés szerint Kód: LT’19.8. Vezető: Dr. Bölcskei Gusztáv (egyetemi tanár, DRHE) Dr. Fazakas Sándor (egyetemi tanár, DRHE) Időpont: Hely: Kihelyezett Csoport létszám: 20 fő Tanóra: 6 Regisztrációs díj: Ft/fő Egyházunk életét és szolgálati Tovább …

Missziói gyülekezet a 21. században

Kód: LT’19.7. Vezető: Dr. Lovas András (lelkipásztor, egyházkerületi missziói referens, DM) Időpont: 2019-11-27 – 2019-11-29 Hely: Berekfürdő, Megbékélés Háza Csoport létszám: 15 fő Tanóra: 15 Regisztrációs díj: 12000 Ft/fő A továbbképzés a helyi gyülekezet küldetését állítja a fókuszba, gyakorlati gyülekezet­építési szempontok, valamint missziológiai reflexió által.A Tovább …