Stressz helyett szemléletváltás

„…. a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, A tudomány mellé mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet,A kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet.” Tovább …

Missziói gyülekezet a 21. században

Lelkésztovábbképzés a Tiszántúlon A fenti címmel szervezett a Tiszántúli Református Egyházkerület Lelkésztovábbképző Intézete 2022. március 16-18. között továbbképzést Békéscsabán. A lelkésztovábbképzések célja minden időben a praktikus, lelkipásztorokat segítő, főként gyakorlati ismeretek továbbadása. Ezt a célt hatványozottan elérte e néhány nap. Tovább …

Kezdődik még valami új?

– avagy hogyan készüljek a nyugdíjas lelkészi évekre? Azokat a lelkipásztorokat várjuk erre a kurzusra, akik 1-3 éven belül készülnek nyugdíjba menni. Kód: LT’19.9. Vezető: Dr. Szabó Lajos (evangélikus lelkész, nyugalmazott egyetemi tanár, EHE) Dr. Szabóné Mátrai Marianna (evangélikus lelkész, nyugalmazott Tovább …

Egyház és politika – egyházpolitika?

„Kihelyezett” továbbképzés egyházmegyék részére a LelkésztovábbképzőIntézettel való előzetes hely- és időpont egyeztetés szerint Kód: LT’19.8. Vezető: Dr. Bölcskei Gusztáv (egyetemi tanár, DRHE) Dr. Fazakas Sándor (egyetemi tanár, DRHE) Időpont: Hely: Kihelyezett Csoport létszám: 20 fő Tanóra: 6 Regisztrációs díj: Ft/fő Egyházunk életét és szolgálati Tovább …

Missziói gyülekezet a 21. században

Kód: LT’19.7. Vezető: Dr. Lovas András (lelkipásztor, egyházkerületi missziói referens, DM) Időpont: 2019-11-27 – 2019-11-29 Hely: Berekfürdő, Megbékélés Háza Csoport létszám: 15 fő Tanóra: 15 Regisztrációs díj: 12000 Ft/fő A továbbképzés a helyi gyülekezet küldetését állítja a fókuszba, gyakorlati gyülekezet­építési szempontok, valamint missziológiai reflexió által.A Tovább …

A szégyen és a bűntudat feloldása a Szentírás történetei alapján

Hogyan nyerem el újra emberi méltóságomat?Svájci-magyar továbbképzés lelkésznők részére Kód: LT’19.6. Vezető: Dr. Csoma Judit Margit (lelkipásztor, Berekfürdő) Karin Baumgartner (Schaffhausen) Elke Rüegger (Zürich) Időpont: 2019-11-04 – 2019-11-07 Hely: Berekfürdő, Megbékélés Háza Csoport létszám: 15 fő Tanóra: 20 Regisztrációs díj: 15000 Ft/fő Ki az, aki Tovább …

Drámapedagógiai lehetőségek a katechézisben

Kód: LT’19.4 Vezető: Dr. Szászi Andrea (katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes, RPI), Csüllög Ferenc (katechetikai előadó, RPI) Időpont: 2019-10-20 – 2019-10-22 Hely: Berekfürdő, Megbékélés Háza Csoport létszám: 15 fő Tanóra: 15 Regisztrációs díj: 12000 Ft/fő A drámapedagógia, mint tanítási metodika közel 40 éve van jelen a magyarországi Tovább …