Megjelent az Igazság és Élet 2023/4 száma

Megjelent az Igazság és Élet 2023/4 száma, amely október-november-december hónapokra (a
Szentháromság ünnepe utáni 17. vasárnaptól Óévig) tartalmaz igetanulmányokat és
prédikációvázlatokat a vasárnapi és ünnepi igehirdetésekhez, továbbá segítséget nyújt a kazuális
szolgálatokhoz. A kitekintés rovatban a Református Egyházak Világközössége Európai Tanácsának
(WCRC Europe) teológia munkabizottsága által készített „Az egyház igaz istentiszteletéről napjaink
szorongatott helyzetében” című iránymutatása és Fodorné Ablonczy Margit „Családok és ünnepek”
tanulmánya olvasható. A könyvajánlóban: Gijsbert van den Brink – Cornelis van der Kooi: Keresztyén
dogmatikájáról valamint Kókai-Nagy Viktor: Karizmatikus gyülekezetvezetés az Újszövetség korában
könyvéről kötetről találunk recenziókat.
Megrendelhető folyamatosan nyomatatott és online változatban (a korábbi számok is) a Tiszántúli
Református Lelkésztovábbképző Intézet címén és honlapján (4026 Debrecen, Kálvin tér 16 –
www.lelkesztovabbkepzo.hu), a tovabbk@drk.hu e-mail címen. Az aktuális szám megvásárolható
továbbá a Kálvin Kiadónál valamint a Debreceni „Karakter 1517” Református Könyvesboltban.