Megjelent a 2024-es lelkésztovábbképző programfüzet

Kedves Szolgatársak!

Számos kutatás bizonyítja: korunk embere megszólítható. Olyan világban élünk, amely eddig csak a fejlődéstől várta az élet boldogságát, beteljesülését, minőségi javulását, ugyanakkor egyre több energiát kellett befektetni abba, hogy legalább az elért eredményeket és a meglévő életszínvonalat tartani tudjuk. Közben egyre másra robbannak ki háborús konfliktusok, életről és egészségről, emberi méltóságról és szabadságról vallott, megrendíthetetlennek vélt értékeink kerülnek megkérdőjelezésre. Sokan elbizonytalanodnak és a magányba menekülnek, az elszigeteltségben keresik a biztonságot, s közben mégis vágynak a közösség után. Lehet, hogy a népszámlálási adatok is egy csökkenő keresztyénség képét mutatják immár nemcsak a nyugati világban, hanem Magyarországon is. Keressük a magyarázatot erre is – mint ahogy életünk számtalan kihívásaira. De azt látjuk, hogy a bizonyosság után kiáltó ember megszólítható, rezonál (H. Rosa) az olyan üzenetekre, amely egzisztenciájának létét és miértjeit érinti, keresi azt az erőt, amely megtart megannyi bizonytalanság árnyékában.
E kihívások ugyanakkor nem kímélik a lelkipásztori szolgála körülményeit és a lelkész saját személyiségét sem. Ezért jó együtt keresi a szolgatársakkal az adekvát szakmai megoldásokat, közösen és vezetett módon reflektálni tapasztalatainkra, keresni a hivatástudatban való megerősödésünknek feltételeit. Ezt kínálják a 2024-es év lelkésztovábbképző tanfolyamok is, az előző évek gyakorlatához hasonlóan.
Ebben a tanévben is igyekeztünk úgy összeállítani a lelkésztovábbképző programját, hogy figyelembe vettük a korábbi képzésekről való kiértékeléseket, visszajelzéseket és témajavaslatokat, ugyanakkor igyekeztünk olyan új témákat és előadókat találni, amelyek a lelkészi szolgálat nélkülözhetetlen elméleti-teológiai alapjait és gyakorlati megoldásait képesek számunkra közvetíteni.

A 2024-es esztendővel új 6 éves továbbképzési ciklus indul. Fontos tudnunk arról, hogy a koronavírus járvány miatt az előző ciklusra nézve Egyházkerületünk Közgyűlése (90 helyett) 60 kreditpontban határozta meg a megszerzendő továbbképzési kreditpontok
számát (8/2023.10.28.KGY. Határozat). A 2024−2030-as ciklusban viszont újból 90 kreditpontot kell megszerezni a Lelkésztovábbképző Intézet által e programfüzetben meghirdetett képzések látogatása, vagy más képzések, tanfolyamok, képesítések beszámítása által, a vonatkozó zsinati szabályrendeletben szabályozott módon. Viszont nem szorosan vett teológiai, illetve a lelkészi szolgálatot közvetlenül segítő képzések beszámítását csak a megszerzendő kreditpontok 30%-nak erejéig lehet egy továbbképzési ciklusban.

A 2024-es év lelkésztovábbképző e programfüzetben szereplő kurzusait az Országos Továbbképzési Koordinációs Tanács (OTKT) 2024. január 26-án megtartott ülésén akkreditálta. Ezért jó szívvel ajánljuk e tanfolyamokat egyházkerületünk lelkészei (és testvér egyházkerületek szolgatársai) számára, abban a reményben, hogy sikerül olyan képzést választanunk, ahol a szakmai-tartalmi szempontok, eddigi gyakorlati megoldásaink és a lelkésztársak tapasztalatai sikeresen találnak egymásra, és új elméleti ismeretekben elmélyülve, közösségilelki élményekkel gazdagodva, megújult lendülettel térhetünk vissza szolgálati területeinkre. E gondolatok jegyében szeretettel várjuk a szolgatársakat ebben az évben is lelkésztovábbképző alkalmainkra!

Debrecen, 2024. január 28.

Dr. Fazakas Sándor
/egyetemi tanár, intézetvezető/