Igazság és Élet – 2021. 1-4. szám (éves előfizetés)

6000 Ft

Leírás

Igazság és Élet folyóirat éves előfizetése

Igazság és Élet 1. negyedév

Tartalomjegyzék

Ajánlás ……………………………………………………………..………….………. 3

Újév – 2021. január 1.

Filippi 4,1020 – Az önzetlen adakozás járványa …………….…………….…………. 5

Dr. Czagány Gábor

Karácsony után 2. vasárnap – 2021. január 3.

Lukács 2,41−52 – Az Ige testté lett, közöttünk lakott ………………………………. 12

Dr. Németh Tamás

Epifánia után 1. vasárnap – 2021. január 10.

Róma 12,1−2 – Legyetek azzá, akik már vagytok! …….………………………..…. 19

Dr. Rácsok Gabriella

Epifánia után 2. vasárnap – 2021. január 17.

János 2,1−11– Kőveder, Krisztus, kijelentés ………………………………….……… 30

Dr. Szetey Szabolcs

Epifánia után 3. vasárnap – 2021. január 24.

Ruth 1,1–19a – Komfortzónán innen és túl ……………………….……………… 45

Dr. Németh Áron

Epifánia után utolsó vasárnap – 2021. január 31.

2Péter 1,16−19– Ragyogó hitvallás ……………………………..……………………. 55

Dr. Kovács Krisztián

Sexagesimae (Hatvanad vasárnap) – 2021. február 7.

Lukács 8,4−8(9−15) – Isten szava megáll mindenha… ……………………………………….. 64

Dr. Székely József

Estomihi (Ötvened vasárnap) – 2021. február 14.

Ézsaiás 58,1–9a – „Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol” ……….……..……… 75

Dr. Balla Ibolya

Invokavit (Böjt 1. vasárnapja) – 2021. február 21.

János 13,21–30 – Ülésrend ………………………………………………………………………………………… 84

Dr. Kókai Nagy Viktor

Reminiscere (Böjt 2. vasárnapja) – 2021. február 28.

Ézsaiás 5,1−7 – Isten kegyelméből élünk …………………….…….………..……. 94

Dr. Márton János

Okuli (Böjt 3. vasárnapja) – 2021. március 7.

Efézus 5,1−2(3−7)8−9 – Légy a közelben! ……………..………….………………. 101

Dr. Szabóné Mátrai Marianna

Igazság és Élet 2. negyedév

Tartalomjegyzék

Ajánlás ……………………………………………………………..………….……. 197

Nagycsütörtök – 2021. április 1.

Máté 26,17−30 – A bűnök bocsánata – árulás és cserbenhagyás között ……….. 199

Dr. Rácsok Gabriella

Nagypéntek – 2021. április 2.

Ézsaiás 52,13−15; 53,1−12 – „Miattunk, helyettünk és értünk…” …………………. 208

Dr. Kustár Zoltán

Nagyszombat – 2021. április 3.

1Péter 3,18−22 Poklaim Jézusa ……………………………………………………………………………… 219

Dr. Fekete Ágnes

Húsvét 1. napja – 2021. április 4.

2Mózes 14,8–14.19–23.28–30a és 2Mózes 15,20–21 – Tenni vagy nem tenni? ……. 227

Dr. Németh Áron

Húsvét 2. napja – 2021. április 5.

Jelenések 5,6–14 – Aki méltó az imádatra …………………..………………….….….. 239

Dr. Ledán M. István

Quasimodogeniti (Húsvét után 1. vasárnap) – 2021. április 11.

János 21,1−14 – Visszaeső halászok ………………………………………………………………………. 251

Nagy Gábor

Misericordias Domini (Húsvét után 2. vasárnap) – 2021. április 18.

Ezékiel 34,1−2(3−9)10−16.31 – Szabadon – de nem hajlék nélkül! …………………… 263

Dr. Fazakas Sándor

Jubilate (Húsvét után 3. vasárnap) – 2021. április 25.

Apostolok Cselekedetei 17,16−32 – Közösségvállaló bizonyságtétel …………………. 275

Dr. Barnóczki Anita

Kantate (Húsvét után 4. vasárnap) – 2021. május 2.

Lukács 19,37−40 – Amíg csak élek, énekelek én ……………………….……….. 285

Dr. Kovács Krisztián

Rogate (Húsvét után 5. vasárnap) 2021. május 9.

Zsoltárok 66,16−20 – Mindannyiunk zsoltára ………………………………………………………. 295

Dr. Hodossy-Takács Előd

Mennybemenetel ünnepe – 2021. május 13.

Efézus 1,15−23 – Örökségünk, Krisztus ……….….…………………….…………. 308

Dr. Márton János

Exaudi (Húsvét után 6. vasárnap) − 2021. május 16.

János 7,37−39 – Jézus Krisztus: az élet forrása ……………………..….…..……… 317

Porkoláb András József

Pünkösd 1. napja – 2021. május 23.

1Mózes 11,1−9 – Az engedetlenségtől az egységig ………………………………. 326

Dr. Németh Tamás

Pünkösd 2. napja – 2021. május 24.

1Korinthus 12,4−11 – Élő gyülekezet ……………………………………………………..….. 333

Dr. Németh Dávid

Szentháromság vasárnapja – 2021. május 30.

János 3,1−8(9−13) – Isten Országát látni .………………………………………… 345

Dr. Pap Ferenc

Szentháromság után 1. vasárnap – 2021. június 6.

Jónás 1,1–2; 2,1–11 – Isten iskolapadjában ……………………………………….. 355

Dr. Kató Szabolcs Ferencz

Szentháromság után 2. vasárnap – 2021. június 13.

1Korinthus 14,112 (2325) – Profetikus közösség ………….………………..….. 370

Dr. Kókai Nagy Viktor

Szentháromság után 3. vasárnap – 2021. június 20.

Lukács 15,1−10 – Mindenkinek szüksége van örömre ……………………………. 382

Dr. Szabó Lajos

Eddig!!!

Szentháromság után 4. vasárnap – 2021. június 27.

1Mózes 50,14−21 – A megbocsátás ajándéka ………………………………………. 394

Paczári András

Keresztelés

1Sámuel 1,20 – Várva várt gyermek keresztelése …………………….…….….……. 403

Dr. Kodácsy Tamás

Házasságkötés megáldása

Lukács 24,13−15 – Csak ketten? ……………………………………………….….. 406

Jakab Bálint

Temetés

Ézsaiás 54,10 – A békesség szövetsége nem rendül meg ………………………… 410

Herdeán Gyöngyi

Gyermek-istentisztelet (ünnepi ötlettár)

Digitális kincsesláda 2. ….………………………………………………………… 414

Dr. Szászi Andrea

Kitekintés

Szorongok, tehát vagyok. Vagyok, tehát szorongok …………………………….… 421

Dr. Kállai Imre

Halálhírek, gyászjelentések és megemlékezések III. …………………………….… 427

Dr. Peres Imre

A református zarándoklat teológiája ……………………………………………….… 438

Gacsályi Zsolt − Porkoláb András József

Könyvajánló

Lenkeyné Semsey Klára: Márk evangéliumának magyarázata …….……………. 447

Balog Margit

Fazakas Sándor – Kovács Krisztián (szerk.): „Mielőtt megformáltalak az anyaméhben…” Az élet kezdetén felmerülő döntések keresztyén etikai megközelítése ………… 449

Dr. Fazakas Sándor

Fekete Károly: Két percben. Ige−gondolat−fohász ……………………………………………… 454

Dr. Fazakas Gergely Tamás

Szerzők …………….………………………………………………………………. 458

Igazság és Élet 3. negyedév

Igazság és Élet 4. negyedév