Igazság és Élet – 2022. 1-4. szám (éves előfizetés)

6000 Ft

Leírás

Igazság és  élet 2022. évre

Tartalomjegyzék

Ajánlás ……………………………………………………………..………….………. 3

Újév – 2022. január 1.

Példabeszédek 16,(1–8)9 – Tervezés Isten akarata alatt …………….……….………. 5

Dr. Koncz-Vágási Katalin

Karácsony után 1. vasárnap – 2022. január 2.

Ézsaiás 49,13–16 – „Markaimba metszettelek fel téged” ……………………………. 18

Dr. Márton János

Epifánia után 1. vasárnap – 2022. január 9.

Ézsaiás 42,1–4 – „Ez az én szolgám…” ….……………………………………..….. 24

Dr. Balla Ibolya

Epifánia után 2. vasárnap – 2022. január 16.

1Korinthus 2,1–10 – Hit által – de milyen hit által? ………………………………… 34

Dr. Pecsuk Ottó

Epifánia után 3. vasárnap – 2022. január 23.

Máté 8,5–13 – A kapernaumi százados hite ……………………….……………… 45

Dr. Bekő István Márton

,

Epifánia után 4. vasárnap – 2022. január 30.

Efézus 1,15–20 – Buzdítás hálaadás közben ……………………….……………… 54

Sógor Géza

Epifánia után utolsó vasárnap – 2022. február 6.

2Mózes 34 – Szövetségben a féltékeny Istennel ………………………………….…. 62

Dr. Barnóczki Anita

Septuagesimae (Hetvened vasárnap) – 2022. február 13.

Jeremiás 9,22–23 – „Glória” ……………………………………………………………………………………. 75

Kovács Zoltán

Sexagesimae (Hatvanad vasárnap) – 2022. február 20.

Zsidókhoz írt levél 4,12–13 – Az élő és hatásos ige mélyrétegű munkája …………… 83

Nagy Gábor

Estomihi (Ötvened vasárnap) – 2022. február 27.

Márk 8,31–38 – A vesztes mindent visz ……….……………………………..……… 92

Dr. Paczári András

Invokavit (Böjt 1. vasárnapja) – 2022. március 6.

2Korinthus 6,1–10 – Jó napokban és rossz napokban ………………………………………….. 101

Dr. Szabó Lajos

Reminiscere (Böjt 2. vasárnapja) – 2022. március 13.

Máté 26,36–46 – Egyedül? …………………….…………………….………..……. 112

Dr. Kis Klára

Okuli (Böjt 3. vasárnapja) – 2022. március 20.

1Királyok 19,1–8(9–13a) – Személyes megterhelés… ……………….………………. 123

Dr. Király Lajos

Laetare (Böjt 4. vasárnapja) – 2022. március 27.

2Korinthus 1,3–7 – Bőséges vigasztalás ………………………………………………… 135

Dr. Szopó Ferenc

Keresztelés

Máté 28,18–20 – „A teljesség igényével” ……………………………….………….. 146

Dr. Gaál Sándor

Házasságkötés megáldása

Zsoltárok 3,9bLegyen áldásod népeden! …………………..………..…………… 149

Dr. Gaál Sándor

Temetés

Zsoltárok 22,2aAz igével élni, az igével éltetni, és az igével halni ………….… 152

Dr. Bekő István Márton

Ifjúsági bibliaóra

Böjti imaséta …………………………………………..…………………………… 156

Berényiné Csinády Melina

Kitekintés

Több mint új ének

Gondolatok az új Református Énekeskönyv kapcsán ..…………….…….…………. 163

Dr. Kovács Krisztián

Könyvajánló

Koncz-Vágási Katalin:

Haggeus próféta és Haggeus könyve ………………………………………….…. 169

Dr. Németh Áron

Csoma Judit Margit: Megszelídített szorongás ……………….………………… 172

Dr. Bodó Sára

Szerzők …………….………………………………………………………………. 174

 

Igazság és Élet 2. negyedév

Tartalomjegyzék

Ajánlás ……………………………………………………………..………….……. 177

Judika (Böjt 5. vasárnapja) – 2022. április 3.

Márk 10,35–45 – Választás vagy isteni kijelölés? ………………………………….. 179

Nagy Gábor

Virágvasárnap (Böjt 6. vasárnapja) – 2022. április 10.

János 17,1–8 – A látóhatár peremén ……………………………………………….. 190

Dr. Hanula Gergely

Nagycsütörtök – 2022. április 14.

1Korinthus 10,16–17 – A közösség titka ………………………………………….. 197

Dr. Németh Tamás

Nagypéntek – 2022. április 15.

Lukács 23,32–49 – Bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek! ….. 205

Dr. Bekő István Márton

Nagyszombat – 2022. április 16.

Ezékiel 37,1–14 Halálból az életbe ……………………………………………………………………….. 217

Dr. Márton János

Húsvét 1. napja – 2022. április 17.

Márk 16,1−8 – Húsvét – örömhír minden érzékünk számára …………………………….. 225

Dr. Fazakas Sándor

Húsvét 2. napja – 2022. április 18.

Jónás 2,(1–2)3–10(11) – Az Úrtól jön a szabadulás! …………………..…………..….. 236

Szűcs-Muza Blanka

Quasimodogeniti (Húsvét után 1. vasárnap) – 2022. április 24.

Kolossé 2,12–15 – Élj! ……………………………………………………………………………………………… 251

Dr. Hodossy-Takács Előd

Misericordias Domini (Húsvét után 2. vasárnap) – 2022. május 1.

János 21,15–19 – Jó Pásztor ……………………………………………………………………………………. 263

Dr. Hanula Gergely

Jubilate (Húsvét után 3. vasárnap) – 2022. május 8.

1Mózes 1,1–4a.26–31.2,1–4a – Több, mint kreatív ………………………………………………… 270

Dr. Kovács Krisztián

Kantate (Húsvét után 4. vasárnap) – 2022. május 15.

Kolossé 3,12–17 – Az éneklés hitéletünk és missziónk elmaradhatatlan része … 281

Dr. Árvavölgyi Béla

Rogate (Húsvét után 5. vasárnap) 2022. május 22.

Lukács 11,(1–4)5–13 – „Nekem a kérés nem szégyen…” ……………………………………. 291

Dr. Székely József

Mennybemenetel ünnepe – 2022. május 26.

Dániel 7,1–3(4–8)9–14 – A Király hazatér ……….….………….……..….…………. 301

Dr. Somfalvi Edit

Exaudi (Húsvét után 6. vasárnap) − 2022. május 29.

Róma 8,26–30 – A Lélek segítségével a megdicsőülés kiteljesedéséig …………… 314

Lengyelné Dr. Püsök Sarolta

Pünkösd 1. napja – 2022. június 5.

Róma 8,1–2(3–9)10–11 – Pünkösdi tabula rasa ……………………………………. 325

Dr. Szabó Lajos

Pünkösd 2. napja – 2022. június 6.

4Mózes 11,11–17 – A Lélek ajándéka ………………………………………………….…..….. 337

Dr. Németh Tamás

Szentháromság vasárnapja – 2022. június 12.

Róma 11,33–36 – Isten gazdagságának … dicsérete ……………………………. 344

Dr. Ledán M. István

Szentháromság után 1. vasárnap – 2022. június 19.

Lukács 16,19–31 – A gazdag és Lázár példázata ……………………………..….. 353

Dicső Melinda

Szentháromság után 2. vasárnap – 2022. június 26.

Jónás 3,1–10 – Élj jól a lehetőséggel! ………….………………………..……..….. 363

Dr. Czeglédi Péter Pál

Keresztelés

1Péter 2,2 – „Értelmes beszéd” mint lelki táplálék az új életre …………………… 371

Dr. Fazakas Sándor

Konfirmáció

Máté 13,30c – Begyűjtetni Isten csűrébe …………………………….…….….……. 375

Dr. Bekő István Márton

Házasságkötés megáldása

Példabeszédek 4,23 – Hány lájk a boldog élet titka? ………………………….….. 379

Nagy Gábor

Temetés

Zsidókhoz írt levél 13,1–2 – Angyal-ember – Ember-angyal ……………….……… 383

Nagy Gábor

Zsoltárok 84,6–8; Galata 6,2 – A küldetés terhének boldog hordozója …………. 387

Dr. Fekete Károly

Ifjúsági munka

Tematikus igehirdetés-sorozat az egyházi iskolák hétkezdő áhítataira ……….. 392

Bodnár Máté

Kitekintés

A gyermekistentisztelet újragondolása

Godly Play és Young Children and Worship módra …………………….……….… 406

Sógor Gyöngyi

Könyvajánló

Ulrich H. J. Körtner: A betegápolás etikája ………………………………………. 414

Dr. Fazakas Sándor

Szerzők …………….………………………………………………………………. 418