2021.1. szám – Igazság és Élet

1500 Ft

Ajánlás

Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve.” (2Tim 2,9b). A szabadságától megfosztott apostol meggyőződéssel írja, hogy Isten beszédét emberi erő nem korlátozhatja. Az ószövetségi választott nép életében nem csak a fogság, hanem az Isten által szerzett csodálatos szabadulás is mély nyomot hagyott. A keresztyén egyház történetében is találunk bőven példát olyan időszakokra, amikor Isten igéjét emberi rendeletekkel próbálták bilincsbe verni. A mai nemzedék előtt sem ismeretlen ez a jelenség. Isten igéje azonban ellenállhatatlan erővel volt, van és lesz jelen a világban, akárcsak a földet termékennyé tevő eső és hó. Ez nem az istentisztelet-látogatásra vonatkozó statisztikákból olvasható ki, hanem Isten ígéretéből érthető meg. A tőle érkező ige bezárt templomok ellenére sem tér vissza hozzá üresen; megcselekszi, amit Ő akar. Templom nélküli idők lehetnek, de Isten nélküli idő nincs. Az idén ezt mi is megtapasztalhattuk. Azt is meg kellett tanulnunk, amit már-már elfelejtettünk, hogy szabadságunknak korlátai vannak, és kiderült, hogy egyéni és egyházi fogsághelyzetünkben olyan kérdésekkel szembesülünk, amelyekre nincsenek megfelelő emberi válaszaink. Aki azonban a szükség idején is Istenhez fordult, az ő igéjéből eligazítást, vigasztalást, bátorítást nyert.

Az egyházi év végén és az új kezdetén vagyunk, adventben élő jövevények és vándorok, akik Isten ígéreteiben bízva a remélt dolgok valóságtudatával a jövendőt keressük. Az Igazság és Élet jelen számában is ennek a hittel való keresésnek a gyümölcseit találjuk meg. Az Ige-tanulmányok az epifánia és a böjt időszakában a mi Megváltónkra irányítják a figyelmünket, aki tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Az ő közöttünk való megjelenése, szolgálata, szenvedése és kereszthalála Isten szeretetének a jele; a hetente megünnepelt feltámadása pedig a halálon is diadalmaskodó élet reménységével ajándékoz meg.

Még nem vagyunk ennek a nehezen értelmezhető időszaknak a végén, ezért sem egyéni, sem közösségi életünk tekintetében nem vonhatunk mérleget, amint azt esztendőforduláskor szoktuk. Nem újat kezdünk, hanem a nehezen megszokottat folytatjuk. Ezt azonban Isten igéjére figyelve tesszük, bízva abban, hogy ami számunkra igazán szükséges azt ezután is ki fogja jelenteni nekünk, mivel „Ő tárja fel a mélyen elrejtett titkokat; tudja, mi van a sötétségben, és nála lakik a világosság.” (Dán 2,22).

Azzal a reménységgel bocsátjuk útjára az Igazság és Élet jelen számát, hogy Isten igéje a jövőben is tanácsol, vigasztal, megerősít igehirdetőt és hallgatót egyaránt.

Isten áldása legyen a szerzők életén, akik ebben a számban közzétették az igéből általuk megértett igazságot, és azokon, akik egy-egy Úrnapján reménységgel hirdetik, vagy nyitott szívvel hallgatják az igehirdetést.

Debrecen, 2020 Adventjében

A Szerkesztők

Leírás

Tartalomjegyzék

Ajánlás ……………………………………………………………..………….………. 3

Újév – 2021. január 1.

Filippi 4,1020 – Az önzetlen adakozás járványa …………….…………….…………. 5

Dr. Czagány Gábor

Karácsony után 2. vasárnap – 2021. január 3.

Lukács 2,41−52 – Az Ige testté lett, közöttünk lakott ………………………………. 12

Dr. Németh Tamás

Epifánia után 1. vasárnap – 2021. január 10.

Róma 12,1−2 – Legyetek azzá, akik már vagytok! …….………………………..…. 19

Dr. Rácsok Gabriella

Epifánia után 2. vasárnap – 2021. január 17.

János 2,1−11– Kőveder, Krisztus, kijelentés ………………………………….……… 30

Dr. Szetey Szabolcs

Epifánia után 3. vasárnap – 2021. január 24.

Ruth 1,1–19a – Komfortzónán innen és túl ……………………….……………… 45

Dr. Németh Áron

Epifánia után utolsó vasárnap – 2021. január 31.

2Péter 1,16−19– Ragyogó hitvallás ……………………………..……………………. 55

Dr. Kovács Krisztián

Sexagesimae (Hatvanad vasárnap) – 2021. február 7.

Lukács 8,4−8(9−15) – Isten szava megáll mindenha… ……………………………………….. 64

Dr. Székely József

Estomihi (Ötvened vasárnap) – 2021. február 14.

Ézsaiás 58,1–9a – „Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol” ……….……..……… 75

Dr. Balla Ibolya

Invokavit (Böjt 1. vasárnapja) – 2021. február 21.

János 13,21–30 – Ülésrend ………………………………………………………………………………………… 84

Dr. Kókai Nagy Viktor

Reminiscere (Böjt 2. vasárnapja) – 2021. február 28.

Ézsaiás 5,1−7 – Isten kegyelméből élünk …………………….…….………..……. 94

Dr. Márton János

Okuli (Böjt 3. vasárnapja) – 2021. március 7.

Efézus 5,1−2(3−7)8−9 – Légy a közelben! ……………..………….………………. 101

Dr. Szabóné Mátrai Marianna

Laetare (Böjt 4. vasárnapja) – 2021. március 14.

János 12,20−24 – Hogy megdicsőíttessék az Embernek Fia ………………………….. 110

Dr. Bekő István Márton

Judika (Böjt 5. vasárnapja) – 2021. március 21.

Jób 19,19–27 – Tudom, az én Megváltóm él ……………………………………….. 119

Dr. Máthé-Farkas Zoltán

Virágvasárnap (Böjt 6. vasárnapja) – 2021. március 28.

Zsidókhoz írt levél 11,1−2(8−12.39−40); 12,1−3 – Legszebb vasárnap! ……..….. 133

Dr. Szabó Lajos

Keresztelés

Ézsaiás 43,11−13 – „Ha én cselekszem, ki másíthatja meg?” …….….………….. 144

Porkoláb András

Házasságkötés megáldása

Példabeszédek 17,3.4.23A 24 karátos házasság ……………………..…………… 147

Nagy Gábor

Temetés

Ézsaiás 40,6–8Egyszerűség és szépség… …………………………………….… 152

Dr. Fazakas Sándor

Gyermek-istentisztelet

Digitális kincsesláda – bibliai történetek az online térben ….………………….. 158

Dr. Szászi Andrea

Kitekintés

Félelem – Az ószövetségi érzelemkutatás legújabb eredményei ..………………. 168

Dr. Németh Áron

Kitekintés

Halálhírek, gyászjelentések és megemlékezések II. ..…………………………… 178

Dr. Peres Imre

Könyvajánló

Fazakas Sándor: A reformatio vitae jegyében

Tanulmányok a reformátori teológiatörténet, egyháztan és politikai etika tárgykörében ….…. 188

Dr. Visky S. Béla

Szabó Lajos (szerk.): Égi hívás – földi pálya

Avagy miért (ne) legyek lelkész? ………………………………………………… 191

Dr. Bodó Sára

Szerzők …………….………………………………………………………………. 194