2018.2. szám – Igazság és Élet

1500 Ft

Leírás

Ajánlás

A keresztyénség történetében, akár a spiritualitás és kegyesség alakulását, akár a szellemi és teológiai tudományosság változásait nézzük, mindig hatalmas erővel bírt a komfortzóna és a tudatos Krisztus-követés közötti különbség ütköztetése és súrlódása, vagy éppen a kettőnek ilyen-olyan, többé-kevésbé sikeres egymásra kopírozása. Ez a módszer, mely megpróbál egyfajta domesztikált konszenzust létrehozni az emberi kényelmi elvárás és a keresztyénség krisztusi meghatározottsága között, mára virágkorát éli. Egyrészt óriási az igény arra, hogy a keresztyénséget a komfort zónán belül lehessen megélni: kényelmes terek, emberléptékű és mértékű prédikációk, barátságos közösség, felhasználó- és fogyasztóbarát alkalmak stb. lehetnének a hívószavai ennek az elvárásnak. Másrészt viszont újra és újra felüti a fejét a világtól bizonyos mértékig elhatárolódó, tudatosan mértékletes, befelé forduló, mélyen vagy éppen magasan Istenre tekintő minőségi keresztyénség, amely képes félretenni az opportunizmust, és tud, illetve mer konfrontálódni a trendekkel, politikai áramlatokkal, társadalmi elvárásokkal vagy az útszéli közmorállal. De a végeredmény mégsem írható le katarzis-élményként, hanem egy olyan állandóan pulzáló folyamatként, amely szüntelen velejárója az e világban élő és itt utat, útját kereső keresztyénségnek. A perfekcionizmus realitása persze itt sem vezet sok jóra. Mert éppen a feltámadott Krisztus igéje és szava küld ebben a világban bizonyságtételre minden igehirdetőt.

Húsvéttal kezdődően egészen a Szentháromság vasárnapját követő vasárnapok teológiai propriumában még inkább kirajzolódik az evangélium világ-igénye. Krisztus ebben a világban támadt fel, evilági népek közé küldte tanítványait, ebbe a világba küldte el Szentlelkét. S ez egyszerre teremt komfortzónát az ember számára, hiszen kényelmesen, ebben a világban lehet részese az evangéliumnak. Ugyanakkor ebben a világban hívja konfrontációra mindazokat, akik meghallják és megértik az evangélium sajátos komfortzónából kihívó üzenetét.

Ebben a kettős feladatban kíván ismét segítségül lenni az Igazság és Élet legújabb számra, amelyet valóban azzal a reménységgel adunk közre, hogy kényelmesebben tud kritikai konfrontációra hívni igehirdetőt és igehallgatót egyaránt. Legyen köszönet minden szerzőnek munkájáért, és kísérje áldás a készülést, és az elkészült igehirdetést és istentiszteleti liturgiát!

Debrecen, 2018 Böjtjén

A Szerkesztők