2018.1. szám – Igazság és Élet

1500 Ft

Leírás

Ajánlás

Az igehirdető gyakran szembesül azzal a problémával, amely arról szól, hogy fenn tudja-e tartani az érdeklődést az igehirdetéssel kapcsolatban az igehallgatók részéről? Továbbmenve: tud-e annyira impulzív és motiváló lenni, hogy hétről-hétre igényt formálhasson a gyülekezet érdeklődésére, és maga a gyülekezet is igényelje az igehirdetést. Jóllehet a népegyházi vallásosság mentén megélt istentisztelet látogatás és az Ige iránti őszinte érdeklődés között még számtalan árnyalat létezik, s valamennyi realitása a jelenkori egyházunknak; mégsem adhatja fel az igehirdető lelkipásztor annak az igényét, hogy igehirdetése valóban a megújítás, elmélyítés, tanítás, útmutatás csatornája legyen. Így minden igehirdetést egy olyan szakmai előkészítésnek kell megelőznie, amely azt a célt szolgálja, hogy a lehető legteljesebben értse és értesse meg az igehirdető az Ige eredeti és aktuális szándékát az igehallgatókkal. A vallásos klisékből való kilépés aktusa ez, amely nem csupán abban segíthet, hogy az igehirdetés megújuljon és megteljen erővel, motivációval és inspirációval, hanem abban is, hogy az igehallgató gyülekezeti tag átértelmezze saját viszonyát az Igét adó Istennel, s az igehirdetés helyével, a keresztyén gyülekezettel. Amennyiben az egyház kríziséről beszélünk – és legyünk őszinték: egyre többet beszélünk erről, – akkor nem lehet megkerülni az igehirdetés és az ige megértésének a krízisét sem. A krízis feloldása hosszú és összetett folyamat. S az is nyilvánvaló: egy-két jól előkészített prédikáció sem tudja pozitív irányba végérvényesen megváltoztatni, azonban segítheti kialakítani az Igével való párbeszéd, és az Igével való elmélyülés kultúráját, amely nem a vasárnapi gyülekezet mennyiségét veszi alapul, hanem az Istentől jövő felelősség, megbízatás és megtiszteltetés minőségét.

Ebben kíván segítségül lenni az Igazság és Élet újabb száma, amely a 2018-as esztendővel többek között a felhasználók kérésére, és a szerkesztőbizottság egyetértésével ismét visszaáll az eredetileg is alapul vett perikóparendre. Ezzel is segítve az egyházi évben való tájékozódást, az idő spiritualitásának komolyan vételét és kihasználását. Az egyházi esztendő olyan három hónapja áll előttünk, amely a karácsonyi ünnepkör felől indul, és a feltámadás ünnepének előestéjén ér véget. Izgalmas, sokoldalú időszak ez. Fontos tehát, hogy minden apró mozzanata, teológiai tartalma kibontásra kerüljön.

Így adjuk útjára a közös készülés és együttes ünneplés és elmélyülés szándékával folyóiratunk újabb számát. Illesse köszönet a szerzők munkáját, legyen áldás az igehirdetésre való készülésen és a szolgálatokon, s a Szentlélek tegye gyümölcsözővé az Ige meghallgatását!

Debrecen, 2017 Adventjében

A Szerkesztők