2018.1. szám – Tartalomjegyzék

Ft

Leírás

Tartalomjegyzék
 

Ajánlás

A Szerkesztők 3

 

Újév
2018. január 1.
Józsué 1,1-9 – Kettős élet-refrén
Dr. Németh Áron 5

 

Epifánia után 1. vasárnap
2018. január 7.
1Korinthus 1,26−31 – Egy gyülekezet vál(t)sága
Dr. Barnóczki Anita 15

 

Epifánia után 2. vasárnap
2018. január 14.
1Korinthus 2,1-10a – A megfeszített Jézus Krisztusról szóló igehirdetés
Dr. Bekő István Márton 26

 

Epifánia után 3. vasárnap
2018. január 21.
Jelenések 1,9-18 – Én vagyok az Alfa és az Omega, az Első és Utolsó
Id. Fazakas Sándor 32

 

Septuagesimae (Hetvened) vasárnap
2018. január 28.
Jeremiás 9,22−23 – A kudarcon túl a reménység felé
Dr. Pángyánszki Ágnes 44

 

Sexagesimae (Hatvanad) vasárnap
2018. február 4.
2Korinthus 12,1−10 – Hivatásparadoxon
Dr. Kis Médea 52

 

Estomihi (Ötvened) vasárnap
2018. február 11.
Ámósz 5,21−24 – „Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak!”
Dr. Balla Ibolya 65

 

Böjt 1. (Invokavit) vasárnapja
2018. február 18.
2Korinthus 6,1-10 – A békéltetés hűséges követei
Dr. Hanula Gergely 73

 

Böjt 2. (Reminiscere) vasárnapja
2018. február 25.
Ézsaiás 5,1−7 – A legnehezebb út: eljutni magunktól magunkig
Drs. Herdeán Gyöngyi 80

 

Böjt 3. (Okuli) vasárnapja
018. március 4.
1Péter 1,18-21 – Böjti utazás
Steinbach József 88

 

Böjt 4. (Laetare) vasárnapja
2018. március 11.
Filippi 1,15-21 – Élet és halál ellentéte Krisztusban egységgé simul
Lengyelné Dr. Püsök Sarolta 96

 

Nemzeti ünnep
2018. március 15.
Máté 22,15-22 – Jézus politizálni tanít
Dr. Literáty Zoltán 107

 

Böjt 5. vasárnapja
2018. március 18.
4Mózes 21,4−9 – Út a gyógyuláshoz
Dr. Zsengellér József 116

 

Virágvasárnap
2018. március 25.
Ézsaiás 50,4-9 – Az Úr Szolgája jött
Dr. Pap Ferenc 126

 

Nagycsütörtök
2018. március 29.
1Korinthus 10,(14k)16-17 – Közösség és nem közönyösség
Dr. Kókai Nagy Viktor 137

 

Nagypéntek
2018. március 30.
Zsidókhoz írt levél 9,15.26b-28 – Jó, hogy meghalt?
Dr. Hanula Gergely 148

 

Nagyszombat
2018. március 31.
Zsidókhoz írt levél 9,11-12.24 – Belépés a nem emberkéz alkotta templomba
Dr. Hanula Gergely 155

 

Keresztelés

Zsoltárok 127,1-5 − Istentől jövő eredményesség és hatékonyság

Dr. Kovács Krisztián 161

 

Házasságkötés megáldása

1Mózes 12,2 – „Megáldalak és áldás leszel”

Dr. Gaál Sándor 165

 

Temetés

Róma 8,28 – Bizonytalanságból bizonyosság

Dr. Gaál Sándor 168

 

Ifjúsági bibliaóra

„Nem csak kenyérrel…” – a böjtről ifiseknek

Berényiné Csinády Melinda 171

 

Alternatív alkalom húsvét ünnepére

Imaséta Krisztus szenvedéstörténetéről

Püski Eszter – Vígh Tamás 176

 

Kitekintés
A jubileumi év után
Hol és miben szorul megújulásra egyházunk – emlékévektől függetlenül?
Dr. Fazakas Sándor 180

 

Könyvajánló

M. Craig Barnes: Életre szóló. A Heidelbergi Káté újrafelfedezése

Dr. Kovács Ábrahám 187

 

Könyvajánló
Manfred Josuttis: A lelkész más
A jelenkori pasztorális teológia néhány szempontja
Székely József 189

 

Szerzők

192