“Isten közelében”

Young Children and Worship

Kód: LT’19.2.

Vezető: Sógor Gyöngyi (hitoktató – Kányád) Makkai Ildikó (pszichológus, pár- és családterapeuta – Kolozsvár)
Időpont: 2019-09-30 – 2019-10-03
Hely: Berekfürdő, Megbékélés Háza
Csoport létszám: 15 fő
Tanóra: 20
Regisztrációs díj: 15000 Ft/fő
A Young Children and Worship 1986 óta működő gyermekistentiszteleti program, egyedi megközelítése egy olyan áhítat jellegű gyermekistentiszteletnek, amelyben a kisgyermekek (3-10 éves korosztály) sajátosan kidolgozott bibliai történetek segítségével tapasztalják meg Isten közelségét, miközben Róla tanulnak.
A program módot ajánl arra, hogy a gyermekek integráltan vehessék ki részüket az istentiszteleti alkalmakból, míg liturgikus elemekkel ismerkednek, az egyházi év ciklikusan ismétlődő ünnepkörei szerint formálódnak, és olyan alaptörténeteket hallanak, amelyek bővítik istenismeretüket és válaszolnak életkoruknak megfelelő egzisztenciális kérdéseikre is. A történetek több érzékszerv egyidejű működtetésével jutnak el a gyermekekhez. Ez teszi lehetővé a sajátos belső megélése ket, de azt is, hogy a megismert történeteket másoknak is elmondhassák, illetve részleteikben hosszú ideig megőrizzék.
A Young Children and Worship gyermekistentiszteleti program rendkívül látványos. A bibliai történetek csodálatos, a legkisebb részletekig kidolgozott anyaggal, szöveggel „manipulálnak”. A környezet esztétikus, megnyugtató, első látásra megnyerő. A kialakítandó istentiszteleti rend áhítatot és fegyelmet sugall. Mindez egy könnyen áttekinthető, teológiailag alaposan átgondolt programban mutatkozik meg.
A továbbképző lehetőséget ad lelkipásztoroknak, hogy megismerkedjenek ezzel az egyedi megközelítésű gyermekistentiszteleti programmal. A négy napon át tartó intenzív együttlét alatt a résztvevők betekintést nyerhetnek egy olyan katekétikai irányzatba, amely a gyermeket úgy állítja a teológiai vizsgálat középpontjába, hogy szabadságot ad neki abban, hogy Isten keresésében ne tárgyként, hanem a találkozás alanyaként vegyen részt.
Bibliacentrikus, gyermekszerű, látványos, egymásra épülő, jól strukturált, lelkileg rendkívül bevonó történetek sorozatát is jelenti ez a képzés. Kevés a külső mozgás, annál több a lecsendesítő, „belső lelki munkára” invitáló „játék”. Ez az istentiszteleti jelleg miatt is meghatározó. Azt a hitoktatót, aki szokva van azzal, hogy állandóan aktivizálja a gyermeket, ebben a programban egy teljesen más szerep várja: az Istennek átadó, önmaga visszalépő, a gyermek és Teremtője közti találkozást elősegítő „alázatos szolga” típusának kell megfelelnie.
A képzés egyensúlyba állítja az elméleti ismertetést a gyakorlati tapasztalatszerzéssel.
Tematika:
• az istentiszteleti idő, tér és rend újragondolása, a gyermek helye mindebben
• a tanítói, illetve a segítők szerepének meghatározása (feladatokra lebontása)
• a bibliai történetek választásának oka
• az életkor spirituális és érzelmi áttekintése
• a terem berendezésének fontossága, eszközök helye és szerepe
• a rend és fegyelem kérdéseinek megbeszélése, begyakorlása
• a típustörténetek bemutatása, megbeszélése
• a történetek elmondásának sajátos módja
• a történetek feldolgozásának módja, bemutatók begyakorlása
• a történetekre felelés: sajátos kérdéstípusok – ennek megértése, továbbfejlesztése
Jelentkezés a kurzusra