Imádságra nevelés lehetőségei kreatív eszközökkel

Kurzus kód: LT’19.1.

Kurzus kód: LT’19.1.

Vezető: Dr. Szászi Andrea (katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes, RPI); Zimányi Noémi (katechetikai szakértő, RPI)
Időpont: 2019-05-23 – 2019-05-23
Hely: Debrecen
Csoport létszám: 20 fő
Tanóra: 6
Regisztrációs díj: 6000 Ft/fő
Célkitűzés:
A mindennapi katechézisről való beszélgetés során gyakran merülnek fel olyan kérdések, amelyek az imádsághoz, imádságra neveléshez
kapcsolódnak.
• Van-e létjogosultsága az imádságra nevelésnek és mit jelent egyáltalán?
• Hogyan lehet imádságra nevelni hittanórai keretek között?
• Hogyan használhatóak fel hétköznapi tárgyak és eszközök a kegyességi életre való nevelés szolgálatában?
• Milyen imádságformák jelenhetnek meg a hittanórán? A képzés során többek között ezekre a kérdésekre keresünk választ. Az imádságra nevelés elméleti alapjai mellett olyan konkrét ötletekkel ismerkedhetnek meg a résztvevők, amelyek segítséget nyújtanak az általános iskolai korosztály imádságra neveléséhez. A műhelymunka során néhány eszközt el is készítünk. A résztvevők számára szakmai anyagot és ötlettárat bocsátunk rendelkezésre.
Ajánlott irodalom:
Megújuló katechézis, MRN 2017/2, in: http://refpedi.hu/mrn2017/02/
K orher , E dgar J osef : Hogyan tanítsunk imádkozni?, Budapest, Jel Kiadó, 1991.
N émeth D ávid : Pasztorálantropológia, Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2017.
Jelentkezés a kurzusra