2021. 4. szám – Igazság és Élet

1500 Ft

Leírás

Megjelent az Igazság és Élet 2021/4 száma, amely október-november-december hónapokra (a Szentháromság utáni 18. vasárnaptól Óévig) tartalmaz igetanulmányokat és prédikációvázlatokat a vasárnapi és ünnepi igehirdetésekhez, továbbá segítséget nyújt a kazuális szolgálatokhoz, reformáció emlékünnepi gyermek-istentiszteletekhez, ifjúsági munkához járvány utáni imaséta formájában. A kitekintés rovatban ezúttal Fazakas Sándor „Félelem – nem a hitetlenség jele! Egy alapvető érzés a rendszeres teológia szemszögéből” című tanulmánya olvasható. A könyvajánlóban a Fazakas Sándor szerkesztette „Válság és kegyelem. Karl Barth teológiájának hatása és jelentősége ma” tanulmánykötetéről, valamint a Fekete Károly–Literáty Zoltán–Steinbach József által jegyzett Igehirdetők kézikönyvéről találhatunk recenziókat.
Megrendelhető folyamatosan nyomatatott és online változatban (a korábbi számok is) a Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet címén és honlapján (4026 Debrecen, Kálvin tér 16 – www.lelkesztovabbkepzo.hu), a tovabbk@drk.hu e-mail címen. Az aktuális szám megvásárolható továbbá a Kálvin Kiadónál valamint a Debreceni „Karakter 1517” Református Könyvesboltban.
Dr. Kovács Krisztián