2019. 3. szám – Igazság és Élet

1500 Ft

Megjelent az Igazság és Élet 2019/3 száma, amely július-augusztus-szeptember hónapokra (Szentháromságot követő 3–15. vasárnapig) tartalmaz igetanulmányokat és prédikációvázlatokat a vasárnapi igehirdetésekhez, továbbá segítséget nyújt a kazuális szolgálatokhoz, gyermek-istentiszteletekhez (ez utóbbinál online formátumban bővebben is). A kitekintés rovatban ez úttal két izgalmas tanulmány olvasható: „A vigasztalás jelentősége az imádságban” című írást Fazakas Sándor és „Szekuláris közösségek a gyülekezetek világában. A vasárnapi gyülekezet mozgalom” címűt pedig Kállai Imre tollából. A könyvajánlóban Michael Welker: Isten lelke. A Szentlélek teológiája valamint Siba Balázs: Pasztorálteológia. A református lelkészi hivatás vizsgálata interjúk tükrében című nem régiben megjelent kötetekről találhatunk recenziókat.
Megrendelhető folyamatosan nyomatatott és online változatban (a korábbi számok is) a Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet címén és honlapján (4026 Debrecen, Kálvin tér 16 – www.lelkesztovabbkepzo.hu), a tovabbk@drk.hu e-mail címen. Az aktuális szám megvásárolható továbbá a Kálvin Kiadónál valamint a Debreceni „Karakter 1517” Református Könyvesboltban.
Dr. Kovács Krisztián
Kategória: