2020. 1. szám – Igazság és Élet

1500 Ft

Kategória:

Leírás

Megjelent az Igazság és Élet 2020/1 száma, amely január-február-március hónapokra (Újévtől–Böjt 5. vasárnapjáig tartalmaz igetanulmányokat és prédikációvázlatokat a vasárnapi és ünnepi igehirdetésekhez, továbbá segítséget nyújt a kazuális szolgálatokhoz, gyermek-istentiszteletekhez. Ebben a számban külön előkészítés és prédikációvázlat található egy háborús emlékmű felavatásához. A kitekintés rovatban ez úttal Szabó Lajos „Tradíció és nyitottság – a megújulásra kész közösség” című gyülekezeti csendesnapra készült előadása olvasható. A könyvajánlóban Fazakas Sándor – Kovács Krisztián (szerk.) Vallás és politika. Teológiai reflexiók egy komplex kapcsolat múltjáról és jelenéről; Kodácsy Tamás: A homiletikai aptum. Hogyan lesz a szószéki beszédből igehirdetés?; valamint Volkert Haas: Mágia és mitológia Babilóniában című kötetekről találhatunk recenziót.

Megrendelhető folyamatosan nyomatatott és online változatban (a korábbi számok is) a Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet címén és honlapján (4026 Debrecen, Kálvin tér 16 – www.lelkesztovabbkepzo.hu), a tovabbk@drk.hu e-mail címen. Az aktuális szám megvásárolható továbbá a Kálvin Kiadónál valamint a Debreceni „Karakter 1517” Református Könyvesboltban.