2022.2. szám – Igazság és Élet

1500 Ft

Leírás

Tartalomjegyzék

Ajánlás ………………………………………………………………………………. 177

Judika (Böjt 5. vasárnapja) – 2022. április 3.

Márk 10,35–45 – Választás vagy isteni kijelölés? ………………………………….. 179

Nagy Gábor

Virágvasárnap (Böjt 6. vasárnapja) – 2022. április 10.

János 17,1–8 – A látóhatár peremén ……………………………………………….. 190

Dr. Hanula Gergely

Nagycsütörtök – 2022. április 14.

1Korinthus 10,16–17 – A közösség titka ………………………………………….. 197

Dr. Németh Tamás

Nagypéntek – 2022. április 15.

Lukács 23,32–49 – Bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek! ….. 205

Dr. Bekő István Márton

Nagyszombat – 2022. április 16.

Ezékiel 37,1–14 – Halálból az életbe ……………………………………………………………………….. 217

Dr. Márton János

Húsvét 1. napja – 2022. április 17.

Márk 16,1−8 – Húsvét – örömhír minden érzékünk számára …………………………….. 225

Dr. Fazakas Sándor

Húsvét 2. napja – 2022. április 18.

Jónás 2,(1–2)3–10(11) – Az Úrtól jön a szabadulás! …………………………………… 236

Szűcs-Muza Blanka

Quasimodogeniti (Húsvét után 1. vasárnap) – 2022. április 24.

Kolossé 2,12–15 – Élj! ……………………………………………………………………………………………… 251

Dr. Hodossy-Takács Előd

Misericordias Domini (Húsvét után 2. vasárnap) – 2022. május 1.

János 21,15–19 – Jó Pásztor …………………………………………………………………………………….263

Dr. Hanula Gergely

Jubilate (Húsvét után 3. vasárnap) – 2022. május 8.

1Mózes 1,1–4a.26–31.2,1–4a – Több, mint kreatív ………………………………………………… 270

Dr. Kovács Krisztián

Kantate (Húsvét után 4. vasárnap) – 2022. május 15.

Kolossé 3,12–17 – Az éneklés hitéletünk és missziónk elmaradhatatlan része … 281

Dr. Árvavölgyi Béla

Rogate (Húsvét után 5. vasárnap) 2022. május 22.

Lukács 11,(1–4)5–13 – „Nekem a kérés nem szégyen…” ……………………………………. 291

Dr. Székely József

Mennybemenetel ünnepe – 2022. május 26.

Dániel 7,1–3(4–8)9–14 – A Király hazatér ……………………………………………. 301

Dr. Somfalvi Edit

175Exaudi (Húsvét után 6. vasárnap) − 2022. május 29.

Róma 8,26–30 – A Lélek segítségével a megdicsőülés kiteljesedéséig …………… 314

Lengyelné Dr. Püsök Sarolta

Pünkösd 1. napja – 2022. június 5.

Róma 8,1–2(3–9)10–11 – Pünkösdi tabula rasa ……………………………………. 325

Dr. Szabó Lajos

Pünkösd 2. napja – 2022. június 6.

4Mózes 11,11–17 – A Lélek ajándéka ………………………………………………………….. 337

Dr. Németh Tamás

Szentháromság vasárnapja – 2022. június 12.

Róma 11,33–36 – Isten gazdagságának … dicsérete ……………………………. 344

Dr. Ledán M. István

Szentháromság után 1. vasárnap – 2022. június 19.

Lukács 16,19–31 – A gazdag és Lázár példázata …………………………………. 353

Dicső Melinda

Szentháromság után 2. vasárnap – 2022. június 26.

Jónás 3,1–10 – Élj jól a lehetőséggel! ………………………………………………. 363

Dr. Czeglédi Péter Pál

Keresztelés

1Péter 2,2 – „Értelmes beszéd” mint lelki táplálék az új életre …………………… 371

Dr. Fazakas Sándor

Konfirmáció

Máté 13,30c – Begyűjtetni Isten csűrébe ……………………………………………. 375

Dr. Bekő István Márton

Házasságkötés megáldása

Példabeszédek 4,23 – Hány lájk a boldog élet titka? ……………………………… 379

Nagy Gábor

Temetés

Zsidókhoz írt levél 13,1–2 – Angyal-ember – Ember-angyal ………………………. 383

Nagy Gábor

Zsoltárok 84,6–8; Galata 6,2 – A küldetés terhének boldog hordozója …………. 387

Dr. Fekete Károly

Ifjúsági munka

Tematikus igehirdetés-sorozat az egyházi iskolák hétkezdő áhítataira ……….. 392

Bodnár Máté

Kitekintés

A gyermekistentisztelet újragondolása

Godly Play és Young Children and Worship módra ……………………………….. 406

Sógor Gyöngyi

Könyvajánló

Ulrich H. J. Körtner: A betegápolás etikája ………………………………………. 414

Dr. Fazakas Sándor

Szerzők …………………………………………………………………………….. 418