2020.3. szám – Igazság és Élet

1500 Ft

Ajánlás

Az Igazság és Élet ez aktuális számának előkészítésére, és az egyes igetanulmányok megírására olyan időszakban került sor, amelyet beárnyékolt a koronavírus világméretű kiterjedése, valamint a fertőzések féken tartása érdekében foganatosított rendkívüli helyzet, amely nem hagyta érintetlenül e lap szerzőinek és olvasóinak élethelyzetét és megszokott munkarendjét sem. Ez a körülmény egyszerre régi és új helyzet, új „kázus” elé állította nemcsak a textusfeldolgozások szerzőit, de legfőképpen használóit: régi, mert az Ige üzenetét rendkívüli helyzetben is hirdetni kell, hiszen tartozunk az evangéliummal a világnak; új a helyzet, mert ugyanannak az üzenetnek a kommunikálására talán az eddigitől eltérő csatornákat és eszközöket kell igénybe venni. Úgy is mondhatjuk: az új helyzetben meg kell találni az igei üzenet továbbítására leginkább adekvát formát, műfajt, eszközt, anélkül, hogy feladnánk vagy felborítanánk egyházunk liturgikus-istentiszteleti életének rendjét.

Bízunk abban, hogy mire a füzet kijön a nyomdából és eljut az előfizetőkhöz, gyülekezeteink istentiszteleti élete remélhetőleg már visszatérhet a régi kerékvágásba bár azután soha sem tudhatjuk, nem kell-e hasonló helyzetekkel számolnunk. Éppen ezért az igehirdetésekre, kazuális alkalmakra és egyéb szolgálatokra való készülés során érdemes arra is figyelni, hogy a rendkívüli helyzet milyen változásokat hozott az egyes családok életében: vannak, akik minőségi időként élhették meg szeretteikkel a bezártságot, mások esetében ez együtt járt a szociális, anyagi és lelki elbizonytalanodással, konfliktusokkal, meghasonlással. Vagyis, az igei üzenet megfogalmazására és az itt közölt segédanyagok alkalmazása terén még fokozottabban kell majd építeni a lelkipásztori szolgálat további tapasztalataira: a lelkigondozás, személyes beszélgetések, a gyülekezet tagjaival való kapcsolattartás hozadékára tudva azt, hogy minden szituáció más és más. Ebben a helyzetben talán még inkább felértékelődik az a szolid, de megbízható, mély teológiai előkészítés, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az egyes élethelyzetekben valóban Isten igéje szólaljon meg az igehallgatók számára nem fejük felett, mintegy nem-tudomást véve helyzetükről, de nem is csak az eseményektől (szituációtól) való rezignált függésben. Ez utóbbi kettős kísértés elkerüléséhez kíván segítséget és jó szolgálatokhoz való megalapozást nyújtani ez a füzet.

A Pünkösdöt követő vasárnapok tematikája az egyházi év rendjében éppen a Szentháromság Isten munkájára irányítják rá figyelmünket, amiről sok mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy hatása esemény-nélküli lenne. Különösen, ha arra gondolunk, hogy a Pünkösd, vagyis a Lélek kitöltése utáni korszak az első keresztyén gyülekezetek kialakulásának, vajúdásának, a kísértések közötti formálódásának időszaka. Az Igazság és Élet e száma nyújtson hát segítséget a lelkipásztoroknak abban, hogy igehirdetésük nyomán Szentháromság ünnepe utáni 4. vasárnapjától kezdődően a Szentlélek munkája valóban „eseménnyé” minősítsen minden egyes alkalmat ott, ahol az Igét hirdetik és hallgatják: az Isten és az ember találkozásának semmi mással nem helyettesíthető alkalmává. S ha mégis az ünnepi készülődések stressz-helyzetétől megkímél minket ez az időszak, adjon e füzet kitekintés rovata, valamint a könyvismertető segítséget a teológiai véleményformálódásunk és erkölcsi ítéletalkotásunk terén, hogy egyházi közéletünket és a társadalmat foglalkoztató kérdésekben tudjunk kompetens módon szólni. Illesse köszönet e szám szerzőit és legyen áldás az olvasó szolgálatokra való felkészülésén.

Debrecen, 2020. június

A Szerkesztők

Leírás

Tartalomjegyzék

Ajánlás ……………………………………………………………..………….……. 445

Szentháromság után 4. vasárnap – 2020. július 5.

Róma 12,1721 – Az Úr igazságának szolgálata ………………………………………….. 447

Dr. Németh Tamás

Szentháromság után 5. vasárnap – 2020. július 12.

Lukács 5,111 – Veszteglésből küldetésteljesítés ……………………………….. 454

Dr. Barnóczki Anita

Szentháromság után 6. vasárnap – 2020. július 19.

5Mózes 7,6–12 – A koronaékszer …………………………………………….……. 465

Dr. Hodossy-Takács Előd

Szentháromság után 7. vasárnap – 2020. július 26.

Zsidókhoz írt levél 13,13 – Hit és cselekedetek ………………………………….. 473

Dr. Kustár György

Szentháromság után 8. vasárnap – 2020. augusztus 2.

János 9,17 – A vakon született meggyógyítása …………………………………… 481

Dr. Pecsuk Ottó

Szentháromság után 9. vasárnap – 2020. augusztus 9.

Jeremiás 1,410 – Courage! ……………………………………………….………… 493

Dr. Kovács Krisztián

Szentháromság után 10. vasárnap – 2020. augusztus 16.

Róma 11,2532 – A kiválasztottság „elviselhetetlen könnyűsége” .…………….. 504

Dr. Kókai Nagy Viktor

Szentháromság után 11. vasárnap – 2020. augusztus 23.

Lukács 18,914 – Helyes önértékelés a kegyelmes Isten előtt ……………… ….. 514

Dr. Bekő István Márton

Szentháromság után 12. vasárnap – 2020. augusztus 30.

1Korinthus 3,917 – Építkezünk ………………..………………………………….. 522

Dr. Szabóné Mátrai Marianna

Szentháromság után 13. vasárnap – 2020. szeptember 6.

Apostolok Cselekedetei 6,17 – A mindennapi kenyér továbbadása …………….. 531

Dr. Hanula Gergely

Szentháromság után 14. vasárnap – 2020. szeptember 13.

Lukács 19,110 – Az üdvösség házhoz jön …………….………………………….. 538

Dr. Literáty Zoltán

Szentháromság után 15. vasárnap – 2020. szeptember 20.

1Mózes 2,4b–9.15 – Az Éden nem „mama-hotel” ………………….…………….. 545

Dr. Németh Áron

Szentháromság után 16. vasárnap – 2020. szeptember 27.

2Timóteus 1,810 – Szégyen helyett bizonyságtétel és együtt szenvedés …..….. 558

Dr. Rácsok Gabriella

Keresztelés

Máté 18,3 – A kisgyermek példája …………………………………..………..……….…… 566

Dr. Peres Imre

Házasságkötés megáldása

Máté 7,2425 – Kősziklára épített ház ………………………..….………………… 571

Dr. Bekő István Márton

Temetés

1Péter 1,2425 – Miért? ……………………………………………………….……..… 574

Dr. Kovács Krisztián

Nyári gyerektábor

Digitális tábori hátizsák …………………………………………………………… 579

Dr. Szászi Andrea – Csőri-Czinkos Gergő

Kitekintés

Fordítsd a kínt is jóra!” – A betegség értelmezési lehetőségei ………….…..… 585

Dr. Kovács Krisztián

Könyvajánló

Németh Tamás: A Szentháromság-tan Kálvin teológiájában …………………… 598

Borsiné Tóth Cseperke

Szerzők …………….………………………………………………………………. 601