2020. 1. szám – Igazság és Élet

1500 Ft

Leírás

Tartalomjegyzék

Ajánlás ……………………………………………………………..………….………. 3

Újév – 2020. január 1.

János 14,16 – Út az Atyához ……….………………………….…………….…………. 5

Dr. Hanula Gergely

Karácsony után 2. vasárnap – 2020. január 5.

Ézsaiás 61,13(4.9.)1011 – Az Úr kegyelme esztendejének hírnöke …………….. 12

Dr. Papp György

Epifánia után 1. vasárnap – 2020. január 12.

Máté 3,1317 – Így illik nekünk minden igazságot betöltenünk …….…………..…. 20

Dr. Bekő István Márton

Epifánia után 2. vasárnap – 2020. január 19.

Jeremiás 14,19 – Nem ismerek rád! ………………………………………….…….. 27

Dr. Németh Áron

Epifánia után 3. vasárnap – 2020. január 26.

Apostolok Cselekedetei 10,2135 – „Tiltott határátlépés” ………………….………. 37

Kovács Zoltán

Epifánia után utolsó vasárnap – 2020. február 2.

Jelenések 1,918 – Vigasztaló leleplezés ……………………………..………………. 45

Bacsó István

Septuagesimae (Hetvened vasárnap) – 2020. február 9.

Máté 20,116 – Mennyei bérszámfejtés …………………………………………………………………… 56

Dr. Szopó Ferenc

Sexagesimae (Hatvanad vasárnap) – 2020. február 16.

Ezékiel 2,110; 3,13 – Krízishalmozódás – Újradefiniálás …………………………………. 68

Király Lajos

Estomihi (Ötvened vasárnap) – 2020. február 23.

Lukács 18,31−43 – A szenvedő Krisztus helyreállítja az emberi életet …………… 77

Herdeán Gyöngyi

Invokavit (Böjt 1. vasárnapja) – 2020. március 1.

1Mózes 3,119(2024) – Otthon az Édenen kívül ………………………………………………….. 85

Dr. Kovács Krisztián

Reminiscere (Böjt 2. vasárnapja) – 2020. március 8.

Róma 5,15 – A békesség emberei ………………………………….………..……. 94

Dr. Borsi Attila

Okuli (Böjt 3. vasárnapja) – 2020. március 15.

Lukács 9,5762 – Jézust követni szabadon ……………..………….………..……. 104

Dr. Székely József

Laetare (Böjt 4. vasárnapja) – 2020. március 22.

Ézsaiás 66,1014 – „az Úr támogatja szolgáit” …………………………………………..….. 116

Dr. Balla Ibolya

Judika (Böjt 5. vasárnapja) – 2020. március 29.

Zsidókhoz írt levél 13,1214 – A keresztyén reménység ösvényei… ……………… 124

Dr. Kis Médea

Keresztelés

Máté 28,1820 – Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig …….….…… 134

Dr. Bekő István Márton

Házasságkötés megáldása

Zsoltárok 118,1; 1Mózes 2,18.2324Adjatok hálát! …………………..…………… 136

Sajtos Szilárd

Temetés

Máté 25,23Vendégek az asztal körül ………………………………………….… 142

Dr. Szabó András

Háborús emlékmű felavatása

Róma 14,78Életünkben, halálunkban – az Úréi vagyunk ……….………….… 145

Dr. Peres Imre

Gyermek-istentisztelet – ünnepi ötlettár

2020. Böjt ………………………….……………………….….………………….… 153

Dr. Szászi Andrea – Zimányi Noémi – Csüllög Ferenc

Kitekintés

Tradíció és nyitottság – a megújulásra kész közösség ..…………………..………. 171

Dr. Szabó Lajos

Könyvajánló

Fazakas Sándor – Kovács Krisztián (szerk.) Vallás és politika

Teológiai reflexiók egy komplex kapcsolat múltjáról és jelenéről …..…………. 180

Dr. Fazakas Sándor – Dr. Kovács Krisztián

Kodácsy Tamás: A homiletikai aptum

Hogyan lesz a szószéki beszédből igehirdetés? ……………………….……..….. 184

Dr. Tóth Sára

Volkert Haas: Mágia és mitológia Babilóniában …………………..….……..….. 189

Sajtos Szilárd

Szerzők …………….………………………………………………………………. 192