2019.1. szám – Tartalomjegyzék

Ft

Leírás

Tartalomjegyzék
 

Ajánlás

3

 

Újév
2019. január 1.
Józsué 1,1-9 – Csak légy bátor és erős!
Dr. Németh Tamás 5

 

Epifánia (Vízkereszt) ünnepe
2019. január 6.
Máté 2,1−12- A napkeleti bölcsek
Dr. Bekő István Márton 13

 

Epifánia után 1. vasárnap
2019. január 13.
Józsué 3,5−11.17 – Helyet készítő Isten
Dr. Barnóczki Anita 22

 

Epifánia után 2. vasárnap
2019. január 20.
Róma 12,9−16 – Közösség határokon túl
Dr. Borsi Attila 31

 

Epifánia után 3. vasárnap
2019. január 27.
2Mózes 3,1−15 – Isten kreativitása és az ember hezitálása
Drs. Király Lajos 41

 

Epifánia után 4. vasárnap
2019. február 3.
1Korinthus 1,4−9 – A hála ellensúlya
Dr. Kádár Ferenc 49

 

Epifánia után utolsó vasárnap
2019. február 10.
Márk 4,35−41 – Jézus a megbízható útitárs
Drs. Herdeán Gyöngyi 57

 

Septuagesimae (Hetvened vasárnap)
2019. február 17.
Prédikátor 7,18b – „Az istenfélő ember minden bajból kikerül”
Szabó Csaba 65

 

Sexagesimae (Hatvanad vasárnap)
2019. február 24.
Apostolok Cselekedetei 16,9-15 – Pálfordulás… megint?!
Dr. Kató Szabolcs-Ferencz 72

 

Estomihi (Bibliavasárnap)
2019. március 3.
Lukács 10,38−42 – Egyre van szükség
Dr. László Emőke 83

 

Invokavit (Böjt 1. vasárnapja)
2019. március 10.
Zsidókhoz írt levél 4,14−16 – Böjtben felemelt fejjel
Dr. Szabó András 91

 

Reminiscere (Böjt 2. vasárnapja)
2019. március 17.
János 3,14−21 – „Úgy szerette Isten a világot …”
Dr. Hanula Gergely 98

 

Okuli (Böjt 3. vasárnapja)
2019. március 24.
Jeremiás 20,7-13 – Követési távolság
Dr. Németh Áron 105

 

Laetare (Böjt 4. vasárnapja)
2019. március 31.
János 6,47−51 – Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma!
Dr. Hanula Gergely 115

 

Keresztelés

Jób 28,17 − Az igazi ajándék

Czeglédi Péter Pál 121

 

Házasságkötés megáldása

Ézsaiás 42,3; Máté 5,15 – Szélcsend a viharban

Czeglédi Péter Pál 124

 

Temetés

Zsoltárok 107,4-7 – Úttalan utakon

Dr. Kovács Krisztián 128

 

Gyermek-istentisztelet vázlatok

2019. január – március

Dr. Szászi Andrea – Zimányi Noémi – Csüllög Ferenc 131

 

Ifjúsági bibliaóra

Önismereti ifjúsági alkalmak

Berényiné Csinády Melinda 151

 

Kitekintés

Pákozdy László Márton, az igehirdető

Katonáné Varga Olga 155

 

Könyvajánló
Szűcs Ferenc: Titkok peremén
Igehirdetések
Dr. Kodácsy Tamás 161

 

Könyvajánló

Szabó Lajos (szerk.): Szavak és hallgatások az imádságban

Dr. Pap Ferenc 164

 

Szerzők

167