2019.1. szám – Ajánlás

Ft

Leírás

Ajánlás

Az igehirdető lelkipásztornak mindig megterhelő időszak az adventi és a karácsonyi ünnepkör. Különösen akkor, amikor a szokásos istentiszteleti alkalmakon túl ilyen-olyan városi, iskolai, nem egyházi, és nem is „vallásos” alkalmon (valójában rendezvényen) kell megszólalnia, és szekuláris közegben hirdetni az evangéliumot. Nem csoda hát, hogy az új esztendő, a maga letisztultságával, egyfajta lecsengetését jelentheti a nagy ünnepi hajrának. Azonban ez a sallangmentesség nem eredményezhet teológiai igénytelenséget, vagy leeresztést az igehirdetésre való készülés folyamatában és intenzitásában. Éppen az ünnepi kliséktől mentes vasárnapok, az epifánia és a böjti időszak igére és Krisztusra koncentráltsága kínál kiváló alkalmat arra, hogy mindenfelé ünnepi és társadalmi meghatározottság, vagy a kívülről jövő – alaptalan – elvárások nyomása nélkül szabadon gondolkodjon az igéről a lelkipásztor és a gyülekezet.

Másrészt – amint arról már több ízben is szólt az ajánlás – az igehirdetőnek hatalmas kiváltsága és lehetősége, hogy ünneppé tegyen minden vasárnapot – éppen a társadalmi elvárások templomablakot is rezonáló nyomása nélkül, egy olyan időszakban, amikor a látványos ünneplés egy időre alábbhagy, és jut idő, alkalom az elcsendesedésre. Így a Szentháromság és az Ige, a sákramentumok és a gyülekezet különleges ünnepet teremthet alkalomról alkalomra, ahol a közös éneklés, az együttes imádkozás, a közösséget teremtő Ige olvasása, hallása, hirdetés és értése valóban kiragadást jelent a hétköznapokból.

Ehhez az örömteli folyamathoz kíván ismét segítségül lenni az Igazság és Élet legújabb száma, amely Újév napjától Böjt negyedik vasárnapjáig tartalmaz igehirdetést előkészítő tanulmányokat és kazuális igehirdetéseket; a Református Pedagógiai Intézet munkatársai jóvoltából gyermek istentisztelet vázlatokat (melyek online formában bővebb változatban állnak előfizetőink rendelkezésére honlapunkon), valamint ifjúsági alkalmakhoz segítséget. A kitekintés rovatban Pákozdy László Márton igehirdetői munkásságba nyerhetünk bepillantást, végül pedig a közlemúltban megjelent két értékes kiadványról (Szűcs Ferenc: Titkok peremén. Igehirdetések; Szabó Lajos: Szavak és hallgatások az imádságban) olvashatunk recenziókat.

Legyen áldás a szerzők munkáján, öröm a készüléseken, és legyen igazán megélt ünnep minden alkalom, amelyen szól Isten Igéje.

Debrecen, 2018 Adventjében

A Szerkesztők