2017.1. szám – Taralomjegyzék

Ft

Leírás

Tartalomjegyzék
 

Ajánlás

3

 

Újév
2017. január 1.
1Thesszalonika 1 – Az evangélium ereje
Dr. Hanula Gergely 5

 

Epifánia után 1. vasárnap
2017. január 8.
1Thesszalonika 4,9-12 – Istentől tanított szeretet
Bölcsföldi András 11

 

Epifánia után 2. vasárnap
2017. január 15.
2Thesszalonika 2,13-17 – A gyülekezet, Isten csodálatos ajándéka
Dr. Németh Tamás 19

 

Epifánia után 3. vasárnap
2017. január 22.
1Timóteus 2,1-7 – A messzelátó imádság
Dr. Czagány Gábor 26

 

Epifánia után 4. vasárnap
2017. január 29.
1Timóteus 4,12-16 – „Példából ötös!”
Horsai Ede 33

 

Epifánia után utolsó vasárnap
2017. február 5.
2Timóteus 2,1-13 – Jelent-e mást ma keresztyénnek lenni?
Dr. Kovács Krisztián 41

 

Septuagesimae (Hetvened) vasárnap
2017. február 12.
Márk 1,9–11 – Jézus megkeresztelése
Dr. Fodor Ferenc 50

 

Sexagesimae (Hatvanad) vasárnap
2017. február 19.
Márk 2,1-12 – Jézus mindig többet ad
Dr. Literáty Zoltán 65

 

Estomihi (Ötvened) vasárnap
2017. február 26.
Márk 3,22-30 – Légy nékem erős kőszálam
Id. Fazakas Sándor 73

 

Böjt 1. (Invocavit) vasárnapja
2017. március 5.
Márk 5,1-20 – Megváltozott élet
Dr. Hodossy-Takács Előd 85

 

Böjt 2. (Reminiscere) vasárnapja
2017. március 12.
Márk 7,1-23 – Mit használ keresztyénségem, ha nem a szerint élek?
Dr. Bekő István Márton 93

 

Böjt 3. (Okuli) vasárnapja
2017. március 19.
Márk 9,2-13 – A Szent közelében és küldetésében
Dr. Németh Áron 102

 

Böjt 4. (Laetare) vasárnapja
2017. március 26.
Márk 10,46–52 – Látva követni, követve látni
Dr. Borsi Attila 112

 

Keresztelés

1János 4,9 – Igazán szeretni

Bodnár Máté 121

 

Házasságkötés megáldása

Énekek 3,4 – Keresni és megtalálni

Bodnár Máté 124

 

Temetés

1Korinthus 13,3b. 8 – Ami megmarad

Sipos Brigitta 128

 

Gyermekistentisztelet vázlatok
bevezetés
Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta 134

 

Gyermekistentisztelet vázlatok
Munkaterv
Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta 134

 

Gyermekistentisztelet vázlatok 1.
Jézus megkeresztelése
Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta 134

 

Gyermekistentisztelet vázlatok 2.
Jézus megkísértése
Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta 134

 

Gyermekistentisztelet vázlatok 3.
Jézus programbeszéde Nazaretben
Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta 134

 

Gyermekistentisztelet vázlatok 4.
Jézus első tanítványai
Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta 134

 

Gyermekistentisztelet vázlatok 5.
A kánai mennyegző
Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta 134

 

Gyermekistentisztelet vázlatok 6.
Nikodémus, egy éjszakai látogató Jézusnál
Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta 134

 

Gyermekistentisztelet vázlatok 7.
A samáriai asszony
Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta 134

 

Gyermekistentisztelet vázlatok 8.
A Bethesda partján
Jézus meggyógyítja a 38 éve béna embert – Jn 5,1-47
Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta 134

 

Gyermekistentisztelet vázlatok 9.
10. Öt kenyér és két hal
Az ötezer megvendégelése – Jn 6,1-71.
Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta 134

 

Gyermekistentisztelet vázlatok 10.
Jézus tanít
Jézus a lombsátor ünnepen – Jn 7-8.
Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta 134

 

Gyermekistentisztelet vázlatok 11.
A bűnös nő
Jézus feloldozza a halálra ítélhető asszonyt – Jn 8,1-11.
Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta 134

 

Gyermekistentisztelet vázlatok 12.
A vakon született
Jézus meggyógyít egy vakon született embert Jn 9,1-41.
Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta 134

 

Gyermekistentisztelet vázlatok 13.
A jó pásztor
Jézus a jó pásztor – Jn 10, 1-18.
Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta 0

 

Gyermekistentisztelet vázlatok 14.
Lázár feltámasztása
Jézus feltámasztja Lázárt Jn 11,1-54.
Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta 134

 

Ifjúsági bibliaóra

Sikeres élet – áldott élet

Berényiné Csinády Melinda 147

 

Kitekintés
Kell-e nekünk nagypéntek?
Teológiai megjegyzések egy új munkaszüneti naphoz
Dr. Kovács Krisztián 150

 

Könyvajánló

Scott B. Rae: Erkölcsi döntések. Bevezetés az etikába

Szilágyi-Papp Éva Adrienn 156

 

Szerzők

160

 

Impresszum

161