2017.1. szám – Ajánlás

Ft

Leírás

Ajánlás

Mire az Igazság és Élet ez aktuális füzete használatba kerül, lassan elcsomagolhatjuk a karácsonyi ünnepkör kellékeit. Azokat a kellékeket, amelyek önmagukban – néha átgondolatlan szavainkkal, a megszokott klisékkel vagy éppen bőbeszédűségünkkel együtt – nem feltétlenül segítették a karácsonyi üzenet radikalitását megérteni. Pedig istentiszteleteink és ünnepi alkalmaink adventben, illetve karácsonyban eddig sem merültek ki a népi betlehemesek és pásztorjátékok puszta felelevenítésében. Abban is egyre tudatosabbak vagyunk, hogy szolgálatunk több kell, hogy legyen, mint a karácsonyt a család és a szeretet ünnepévé funkcionalizáló civil vallásosság legitimálása. Mégis, mi kell ahhoz, hogy az adventi-karácsonyi evangélium radikalitását igazán megéljük, annak teljes dimenzióját átérezzük, s ennek életünkre néző konzekvenciáját levonjuk? Mi kell még ahhoz, hogy a hatalmas Isten emberi egzisztenciában és természetben (phüsziszben) való testet öltésének következményeit a magunk és az igehallgatók életére nézve tudatosítsuk? Nos, a folytatásra! – arra az időszakra, amikor az egyházi év rendjében a hirdetett Ige és istentiszteleti megatapasztalásaink segítségével (a Lélek által) tanúi lehetünk a testet öltött Ige megjelenésének, Jézus Krisztus nyilvános működésének, vallási és polgári életvitel kereteit szétfeszítő tanításának és prédikációinak, bűnbocsátó szeretetének és új életre reménységet nyitó közelségének. Ebbe az időszakba vezetnek be minket ennek az aktuális negyedévnek igehirdetései, s ennek a füzetnek erre tekintő igetanulmányai. Ez a folytatás érteti meg velünk igazán azt, hogy a testet öltés csodáját nem lehet önmagában, izoláltan szemlélni, s egy évben egyszer, pl. karácsonyban annak örülni. Mindennek értelme a folytatásban világosodik meg (Jézus földi szolgálatában és szenvedésében) – mint ahogyan az Ige hirdetése sem nélkülözheti az Ige megértésére való törekvésünket, az Írás felett és a dolgozószobánk magányos-imádságos perceiben való megvilágosodás pillanatait.

Éppen ezért illesse köszönet e füzet szerzőit, hogy az igetanulmányok és egyéb írások segítségével igyekeznek bennünket bevezetni egy ilyen ige-értésbe, egzisztenciális élménybe vagy éppen egyéb, például kazuális istentiszteletek vagy rétegalkalmak tartására irányuló szolgálatainkra való készülésbe, illetve segítenek kialakítani keresztyén értékítéletünket konkrét egyházi, politikai és társadalmi-gazdasági összefüggésekben. Így lehetünk tanúi a Kijelentés igazán átformáló erejének – akkor és ma, életünk valamennyi területén.

Debrecen, 2016 Adventjében

A Szerkesztők