2015.3. szám – Ajánlás

Ft

Leírás

Ajánlás

Talán a legtöbb igehirdetőt foglalkoztatta már az a gondolat, hogy az igehirdetés mennyiben tekinthető alkotásnak. Azaz, olyan szellemi produktumnak, amely tükrözi az igehirdető intellektuális kvalitását. Ebben az esetben az igehirdetésre készülés az alkotói munka és az alkotási folyamat mentén értelmezhető. S ha van is ennek az elgondolásnak több-kevesebb igazság magva, mégis érdemes néhány ponton kiigazítani.

Tény, hogy a prédikáció valóban sok mindent elárul a prédikáló lelkipásztorról: kegyességi, spirituális orientációját, teológiai érdeklődését és képzettségét, irodalmi olvasottságát, Isten- Krisztus- és egyházképét. Azonban itt nem állhat meg sem az igehirdetés és igehirdető méltatása, sem pedig e kettő kritikája. Hiszen az igehirdetés mindig több pusztán emberi produktumnál. Mert az igehirdetés mindig koprodukció: az ember – optimális esetben – szakmai elkötelezettségét, kompetenciáját kiegészíti a Szentlélek Isten munkája.

De ez az együttműködés nem lehet felelőtlen ráhagyatkozás a Lélek munkájára, mondván: az emberi hiányosságot majd kompenzálja az isteni beavatkozás. Éppen az igehirdetés közös alkotása sarkall arra, hogy a lehető legtöbbet és lehető legjobbat tegyük mellé az emberi oldalról, mert a Szentlélek nevét „használjuk” alkotótársként. Az igehirdetés így az ember és a Szentháromság Isten közös alkotásává és közös ügyévé lesz. S részt vállalni ebben a munkában óriási felelősség, s valahol a lelkipásztori tisztesség-értelmezésünk forog kockán. Mennyi „Isten-tisztelet” van abban, ahogyan készülünk erre a közös igehirdetésre, mennyire lesz a szakmai kompetencia, a teológiai elmélyülés, a hitbeli hitelesség az Isten előtti lelkipásztori élet fokmérője. Azaz, az igehirdetés még valamit elárul az igehirdetőről: azt, hogy mennyire veszi komolyan magát a Szentháromság Istent!

Az Igazság és Élet újabb száma – amely a Szentháromság utáni 5. vasárnaptól a 17-ig tartalmaz igehirdetés előkészítő anyagokat, kazuális szolgálatokhoz való segítséget, könyvajánlókat és könyvismertetést jelentős és hasznos teológiai munkákról –, abban kíván ismételten segítségére lenni az igehirdető lelkipásztornak, hogy méltó módon tudjon részt venni az igehirdetés koprodukciójában, hogy a prédikáció ne csupán egy emberi alkotás legyen, hanem a Szentháromság Isten releváns üzenete! Legyen köszönet mindazoknak, akik segítségül voltak ennek előkészítésében, és legyen áldás mindazokon, akik ezek alapján hirdetik és hallgatják Isten igéjét!

Debrecen, 2014. júniusa

A Szerkesztők