2015.2. szám – Tartalomjegyzék

Ft

Leírás

Tartalomjegyzék
 

Nagycsütörtök
2015. április 2.
János 19,1−16a – Dráma négy jelenetben
Szabóné Mátrai Marianna 161

 

Ajánlás

159

 

Nagypéntek
2015. április 3.
János 19,16−30 – A tanítvány a kereszt alatt
Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta 169

 

Nagyszombat
2015. április 4.
János 19,31−42 – Krisztus halála – az én életem!
Bölcsföldi András 181

 

Húsvét 1. napja
2015. április 5.
János 20,1−18 – Asszony, sír, tanítvány
Dr. Hodossy-Takács Elõd 189

 

Húsvét 2. napja
2015. április 6.
János 20,19−29 – Félelemtõl a küldetésig
Dr. Fazakas Sándor 198

 

Húsvét után 1. vasárnap
2015. április 12.
Galata 1,10−24 – A „másik” evangélium csábítása
Dr. Czagány Gábor 208

 

Húsvét után 2. vasárnap
2015. április 19.
Galata 4,8−11 – „Attól félek, hogy hiába fáradoztam értetek”
Szerdi András 213

 

Húsvét után 3. vasárnap
2015. április 26.
Kolossé 1,9−23 – Õbenne
Dr. Literáty Zoltán 220

 

Húsvét után 4. vasárnap
2015. május 3.
Kolossé 3,18−4,1 – „Az Úr Krisztusnak szolgáljatok!”
Dr. Pap Ferenc 227

 

Húsvét után 5. vasárnap
2015. május 10.
1Thesszalonika 3,9−13 – Mire tanít az apostol imádsága?
Dr. Rácsok Gabriella 236

 

Mennybemenetel ünnepe
2015. május 14.
Lukács 24,50−53 – Örvendezõ búcsúzás
Dr. Szûcs Ferenc 244

 

Húsvét után 6. vasárnap
2015. május 17.
2Thesszalonika 2,16−17 – Az örök vigasztalás forrásai
Dr. Tatai István 249

 

Pünkösd 1. napja – A Magyar Református Egység napja
2015. május 24.
1Mózes 4,1–16 – Apostolok Cselekedetei 2,37b – A felelõsség születésnapja
Dr. Kovács Krisztián 254

 

Pünkösd 2. napja
2015. május 25.
Apostolok Cselekedetei 2,14–36 – Lelkes igehirdetés
Dr. Kocsis Attila 263

 

Szentháromság vasárnapja
2015. május 31.
Apostolok Cselekedetei 4,13−22 – Meghallgatott ima, beteljesült küldetés
Somfalvi Edit 269

 

Szentháromság után 1. vasárnap
2015. június 7.
Apostolok Cselekedetei 6,8−15 – Isten a tanúm
Dr. Kis Médea 276

 

Szentháromság után 2. vasárnap
2015. június 14.
Apostolok Cselekedetei 9,31−43 – Jézus csodás jelenléte…
Dr. Jakab Sándor 284

 

Szentháromság után 3. vasárnap
2015. június 21.
Apostolok Cselekedetei 12,20−25 – A hiányba bele lehet halni…
Simon János 289

 

Szentháromság után 4. vasárnap
2015. június 28.
Apostolok Cselekedetei 15,1−21 – Lokális probléma, globális megoldás
Czeglédi Péter Pál 300

 

Keresztelés

Apostolok Cselekedetei 2,38 – Isten jó

Bukáné Zakar Zsuzsanna 308

 

Konfirmáció

Márk 10,17–22 – Kérdéseink

Kovács-Gyõri Zsuzsa 311

 

Házasságkötés megáldása

Filippi 2,14−16a– Mint csillagok a világban

Bukáné Zakar Zsuzsanna 317

 

Temetés

Temetési textusok a Filippi levélbõl

Dr. Peres Imre 320

 

Alternatív passiós istentisztelet

Nagypéntek

Berényiné Csinády Melinda 330

 

Kitekintés

A feltámadáshit legõsibb hagyománytörténete

Dézsi Csaba 335

 

Könyvajánló

Zsengellér József: A kánon többszólamúsága

Németh Áron 350

 

Szerzõk

354