Megjelent az Igazság és Élet 2021. évi 1. száma

Megjelent az Igazság és Élet 2021/1 száma, amely január–február-március hónapokra (Újévtől Virágvasárnapig) tartalmaz igetanulmányokat és prédikációvázlatokat a vasárnapi és ünnepi igehirdetésekhez, továbbá segítséget nyújt a kazuális szolgálatokhoz, adventi gyermek-istentiszteletekhez. A kitekintés rovatban ezúttal Németh Áron „Félelem. Az ószövetségi érzelemkutatás legújabb eredményei”, valamint Peres Imre „Halálhírek, gyászjelentések és megemlékezések II.” című tanulmányai olvashatók. A könyvajánlóban Fazakas Sándor „A reformatio vitae jegyében. Tanulmányok a reformátori teológiatörténet, egyháztan és politikai etika tárgykörében” című tanulmánykötetéről Visky S. Béla, valamint a Szabó Lajos szerkesztésében megjelent „Égi hívás – földi pálya. Avagy miért (ne) legyek lelkész?” könyvéről Bodó Sára recenziói olvashatók.
Megrendelhető folyamatosan nyomtatott és online változatban (a korábbi számok is) a Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet címén és honlapján (4026 Debrecen, Kálvin tér 16 – www.lelkesztovabbkepzo.hu), a tovabbk@drk.hu e-mail címen. Az aktuális szám megvásárolható továbbá a Kálvin Kiadónál valamint a Debreceni „Karakter 1517” Református Könyvesboltban.