Megjelent az Igazság és Élet 2020.4. száma

Megjelent az Igazság és Élet 2020/4 száma, amely októbr-november-szeptember hónapokra (a Szentháromság utáni 17. vasárnaptól Óévig) tartalmaz igetanulmányokat és prédikációvázlatokat a vasárnapi és ünnepi igehirdetésekhez, továbbá segítséget nyújt a kazuális szolgálatokhoz, adventi gyermek-istentiszteletekhez. A kitekintés rovatban ezúttal Fazakas Sándor „Szeresd felebarátodat, mint magadat! – Teológiai szempontok a nárcizmus értelmezéséhez”, valamint Peres Imre „Halálhírek, gyászjelentések és megemlékezések I.” című tanulmányai olvashatók. A könyvajánlóban a Sárospataki Füzetek távistentiszteleti vitát felölelő számáról, valamint Székely József: Hivatás a hivatal árnyékában című kötetről találhatunk recenziót.
Megrendelhető folyamatosan nyomtatott és online változatban (a korábbi számok is) a Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet címén és honlapján (4026 Debrecen, Kálvin tér 16 – www.lelkesztovabbkepzo.hu), a tovabbk@drk.hu e-mail címen. Az aktuális szám megvásárolható továbbá a Kálvin Kiadónál valamint a Debreceni „Karakter 1517” Református Könyvesboltban.

Dr. Kovács Krisztián