Missziói gyülekezet a 21. században

Kód: LT’19.7.

Vezető: Dr. Lovas András (lelkipásztor, egyházkerületi missziói referens, DM)

Időpont: 2019-11-27 – 2019-11-29

Hely: Berekfürdő, Megbékélés Háza

Csoport létszám: 15 fő

Tanóra: 15

Regisztrációs díj: 12000 Ft/fő

A továbbképzés a helyi gyülekezet küldetését állítja a fókuszba, gyakorlati gyülekezet­építési szempontok, valamint missziológiai reflexió által.
A képzés során először megalapozzuk a missziói gyülekezet fogalmát: milyen perspektívát nyújt gyülekezeti szolgálatunkhoz az, hogy a helyi gyülekezet Isten missziójának részese, valamint, hogy ezt a küldetését egy konkrét helyen, konkrét időben hívatott betölteni.
A kontextualizáció szükségét és dinamikáját megértve lépünk tovább a konkrét gyülekezeti szolgálat átgondolása felé. Ezek között a lelkipásztori vezetésre, az evangélizálás és tanítvány képzés folyamatára, valamint a kontextualizált igehirdetésre fektetünk 
hangsúlyt. A képzésben az előadások mellett csoportmunka, egyéni és közös reflexió
segíti az elmélyülést.

Az egyes egységek bővebb kifejtése:

Missziói gyülekezet 
Megvizsgáljuk, hogy miért szükséges a mai helyzetben az ún. „missziói gyülekezet” (missional church) teológiai párbeszédbe belépni, és hogyan kapcsolódik ez a helyi gyülekezetben végzett lelkipásztori szolgálathoz. Missziológiai keretet vázolunk fel, az evangélium-egyház-kontextus dinamikus kapcsolatát, amely meghatározza a továbbképzés gyakorlati kérdéseinek misszió-teológiai megalapozását.

Kontextualizáció és teológiai látás
Ahhoz, hogy az evangélium megszólítsa azt a környezet, ahová Isten bennünket állított, át kell gondolnunk, hogy milyen módon szükséges megfogalmaznunk a Bibliai igazságot itt és most. Ez lehet az alapja annak, hogy a missziói gyülekezet életét, szolgálatát a maga egészében végig gondoljuk. Konkrét eszközt kapunk, amely segítségével a gyülekezetben elkezdhetjük ennek kidolgozását.

Lelkipásztori vezetés a missziói gyülekezetben
A lelkipásztor, mint Istentől felhatalmazott vezető helye és szerepe a gyülekezeti látás megfogalmazásában, a presbitériummal való közös vezetésben. Tervezés és a Szentlélek munkája a vezetésben.

Evangélizálás és tanítvány képzés
Hogyan építhetünk fel egy olyan struktúrát, amely a megszólítástól a megtérésre híváson át elvezet a felnőtt hitvallás alkalmáig? Milyen elemei vannak a mai világban a hitben való formálódásnak?
Milyen gyülekezeti struktúra segíti elő az evangélium által életre hívott közösség megélését, a közösségben való növekedést? Mi a közösség születésében a lelkipásztor szerepe?

Igehirdetés és kontextualizáció
Hogyan szólíthatjuk meg a Bibliához hűséges, Krisztus-központú igehirdetéssel a mai, szekularizált embert?

Ajánlott irodalom:
Bartholomew, C. G.-Goheen, M. W.: A nagy történet. Hogyan találjuk meg a küldetésünket a Biblia elbeszélésében?, Budapest, Kálvin Kiadó, 2018.
Keller, T.: Center Church, Grand Rapids, Zondervan, 2012. (Magyar nyelvű kiadás előkészületben, várható megjelenés 2019. tavasz.)
Kreider, A.: The Change of Conversion and the Origin of Christendom. Harrisburg, Trinity Press International, 1999.
Lovas, A: ”A keresztény ember identitása”, elérhető: 
http://www.reformatus.hu/data/siteattachments/2/2014/3/9/Lovas%20András%20A%20keresztyén%20ember%20identitása.pdf
Newbigin, L.: Evangélium a pluralista társadalomban, Harmat Kiadó, Budapest 2006.

Jelentkezés a kurzusra