Kezdődik még valami új?

– avagy hogyan készüljek a nyugdíjas lelkészi évekre? Azokat a lelkipásztorokat várjuk erre a kurzusra, akik 1-3 éven belül készülnek nyugdíjba menni.

Kód: LT’19.9.

Vezető: Dr. Szabó Lajos (evangélikus lelkész, nyugalmazott egyetemi tanár, EHE) Dr. Szabóné Mátrai Marianna (evangélikus lelkész, nyugalmazott Gyakorlati Intézet vezető, EHE)

Időpont: 2019-11-12 – 2019-11-14

Hely: Berekfürdő Megbékélés Háza

Csoport létszám: 15 fő

Tanóra: 0

Regisztrációs díj: 12000 Ft/fő

Néha túl könnyedén hangzik el több, az ötvenes éveiben járó lelkész szájából, hogy „majd ha nyugdíjas leszek, beváltom az ígéreteimet mind…”. Egyházban és gyülekezetben, de családban és barátokkal kapcsolatban is nagy mondatok fogalmazódnak meg ekkor. Mások talán félelemmel és aggódással gondolnak erre az időre: mi lesz ve-
lem, ha már nem lehetek szolgálatban?
A kérdés az, hogy mi valósul meg majd mindebből? Mire is leszünk képesek hetven felé lelkészként, családtagként és barátként?
Erre a majdnem „hencegő”, ígérgető mondatra is igaz az ige üzenete: „Ne dicsekedj a holnapi nappal, mert nem tudod, mit hoz az a nap.” (Préd 27,1)
Mikor érdemes elkezdeni a felkészülést a nyugdíjas lelkészi évekre? Kinek fontos ezzel foglalkozni? Mi lesz velem, ha már többé nem én állok a középpontban és nem visznek magukkal a feladatok és a programok naponta? Az aktív munkásévek után egyszer csak hirtelen leáll a nyüzsgés, a dinamizmus és a pörgés. Más lesz a reggel és más lesz az este, de ennek az időnek is megvan a saját értéke és tartalmassága, amire mindenképpen érdemes jó időben felkészülni.
Nem csak a múlton tájékozódik egy nyugdíjas lelkész, hanem célokat keres, feladatokat kutat és segítséget kínál. Felértékelődik a szabadidő. Igény lesz a mozgásra. Nyugodt légkörű beszélgetések és találkozások esélye és minősége emelkedhet ebben az életszakaszban.
Erre jó alap a megszerzett tapasztalat és a bőséges számú szakmai élmény. „ A jó pap holtig tanul” – ezekben az években mire ad indítást ez a bölcsesség? Érdemes Martin Buber egy mondását felidézni: „Idősnek lenni csodálatos dolog, ha az ember nem felejti el, mit jelent az elkezdeni szó.”
Néhány bibliai történet interaktív feldolgozása. Visszatekintés és önértékelés az eddig megtett út állomásairól. Néhány most izgalmas teológiai kérdés diskurzusa. Felszabadító tervezés és jövő rajzolás – kicsit máshogy, mint ahogy esetleg eddig tettük.
Ezzel a kurzussal azoknak szeretnénk segítséget, bátorítást és erősítést kínálni, akik szívesen gondolkodnak el velünk együtt a nyugdíjba menetel lelkészi aspektusáról. De ezt nem egyedül szeretnék megtenni, hanem egy lelkésztovábbképző kurzus eleven közösségében.
Felkészületlenül kellemetlen lehet egy aktív életszakasz lezárása, de közös tanulással még itt is sok pozitív erő szabadítható fel Isten szeretetéből!

Jelentkezés a kurzusra