Élet és szolgálat az elismerés erőterében

Kód: LT’19.5.

Vezető: Dr. Kiss Jenő (egyetemi tanár, Kolozsvár)

Időpont: 2019-11-04 – 2019-11-06

Hely: Beregdaróc, Hét Csillag Konferencia Központ

Csoport létszám: 15 fő

Tanóra: 15

Regisztrációs díj: 12000 Ft/fő

Az elismerés más, mint a dicséret. A dicséret egy-egy helyes tettre vonatkozik, és arra ösztönöz, hogy kitartsunk abban. Az elismerés arra néz, amit másoknak jelentünk, és a létünkben erősít meg. Az embernek leginkább az elismerésre van szüksége. Arra, hogy őt egyedi létében és jelentőségében megerősítsék. Ez a szükség egyben jog is: minden embernek kijár, hogy elismerjék azért, amivel hozzájárul a számára fontos emberek jólétéhez és a kapcsolatok minőségéhez.
Ezeket a felismeréseket főképp a magyar származású Böszörményi-Nagy Iván kontextuális szemlélete fogalmazza meg, és az ő szemlélete alapján álló kontextuális lelkigondozás vallja magának.
A továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a kontextuális lelkigondozás elméletének főbb elemeivel, főként a kapcsolati etika fogalmával és annak sajátosságaival. Ez az ismeret megalapozza a lelkigondozó lelkipásztor azon készségét, hogy elismerje gyülekezetében az arra jogosult embereket és munkálja az elismerést az emberek között.
A lelkipásztornak, aki nagyban hozzájárul a gyülekezet és a gyülekezeti tagok jólétéhez és kapcsolatainak minőségéhez, szintén kijár az elismerés. Arra keressük a választ, hogy a lelkipásztor honnan és hogyan kaphatja meg ezt az elismerést, figyelembe véve, hogy visszajelzés-szegény környezetben szolgál.
A lelkipásztor nem csak a gyülekezet jólétéhez járul hozzá, hanem a szűkebb és tágabb családja jólétéhez is. Hogyan ismerhetik el őt ezért a családtagjai? Ugyanakkor a családtagok is jelentősen hozzájárulnak a lelkipásztor szolgálatvégzéséhez és személyes jólétéhez.
Hogyan nyújthat a lelkipásztor ezért elismerést a családtagoknak? A továbbképzés ezekre a kérdésekre is választ keres, mert a lelkipásztort egyszerre Isten szolgájaként, egyedi jelentőségű emberként és családja tagjaként látja.
Ajánlott irodalom:
Meulink-Korf, H.-Rhijn, A. van: A harmadik, akivel nem számoltak, Kolozsvár, Exit Kiadó, 2009.
Michelsen, M.-Muuligen W.van-Hermkens, L.: Összetartozásban. kontextuális segítésről, Kolozsvár, Exit Kiadó, 2010.
Kiss J.-Meulink-Korf, H.-Melzer, A.: Megmásíthatatlan jogigény, Kolozsvár, Exit Kiadó, 2013.

Jelentkezés a kurzusra