Drámapedagógiai lehetőségek a katechézisben

Kód: LT’19.4

Vezető: Dr. Szászi Andrea (katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes, RPI), Csüllög Ferenc (katechetikai előadó, RPI)

Időpont: 2019-10-20 – 2019-10-22

Hely: Berekfürdő, Megbékélés Háza

Csoport létszám: 15 fő

Tanóra: 15

Regisztrációs díj: 12000 Ft/fő

A drámapedagógia, mint tanítási metodika közel 40 éve van jelen a magyarországi színházi és iskolai színtereken. Mára hatalmas mennyiségű magyar nyelvű szakirodalom, kiépült szervezeti rendszer áll az érdeklődők rendelkezésére.
Hogyan használható a drámapedagógia a hittanoktatásban? Mi az, amit módszerei közül mi is átemelhetünk tanítási gyakorlatunkba? Milyen haszna lesz diákra és hittanoktatóra nézve a drámás hittanórának? Hogyan fejlődhet közösségünk, a tanár-diák kapcsolat a közös játék segítségével? Hogyan tervezzünk meg egy drámás órát, hogyan vezessünk játékokat?
A képzés során ezeket a kérdésköröket is érintve a gyakorlatba átültethető, hazavihető ötlettárat bocsátunk a rendelkezésükre. Gyakorlatorientált munkára invitáljuk a résztvevőket.
A résztvevők számára helyben mappát adunk kézbe, melyben hazavihető ötlettárat és egyéb segédletek találhatóak. Ezen kívül, további bőséges anyagot (ötleteket, feldolgozásokat) küldünk ki a résztvevők számára e-mailben a képzést követően. Előzetes drámapedagógiai gyakorlat nem előfeltétel.
Programtervezet:
Fogalmi tisztázások, a drámapedagógia alapjai és katechetikai kapcsolópontok. Műhelymunka, saját élményű játék és feldolgozás.
Ajánlott irodalom:
Gabnai K.: Drámajátékok, Budapest, Magyar Drámapedagógiai Társaság Marczibányi Téri Művelődési Központ, 1993.
Neelands , J.: Dráma a tanulás szolgálatában, (ford. Szauder Erik) Színházi füzetek IV., Budapest, Magyar Drámapedagógiai Társaság Marczibányi Téri Művelődési Központ, 1994.
Kaposi L. (szerk.): Drámafoglalkozások gyerekeknek, fiataloknak, Budapest, Magyar Művelődési Intézet, Magyar Drámapedagógiai Társaság, 1999.
Kaposi L.: Drámapedagógiai olvasókönyv, Budapest, Magyar Drámapedagógiai Társaság Marczibányi Téri Művelődési Központ, 1995.
Kaposi L.: Játékkönyv, Színházi füzetek IV., Budapest, Kerekasztal Színházi nevelési Központ és a Marczibányi Téri Művelődési Központ, 2002.
Montágh I. (2003): Gyermekszínjátszók beszédnevelő könyve/Montágh Imréné – Bittera Tiborné : Szép szóval, nyílt szívvel, Budapest, Logopédia Kiadó, 2003.
Bolton , G.: A tanítási dráma elmélete, Budapest, Marczibányi Téri Művelődési Központ, 1994.
Debrecezeni T. (szerk.): Szín-Kör-Játék, Budapest, Múzsák Könyvkiadó, 1984.

Jelentkezés a kurzusra