Megjelent az Igazság és Élet 2018/4 száma


Megjelent az Igazság és Élet 2018/4 száma, amely október-november-december hónapokra (a Szentháromság utáni 19. vasárnaptól Óévig) tartalmaz igetanulmányokat és prédikációvázlatokat a vasárnapi és ünnepi igehirdetésekhez, továbbá segítséget nyújt a kazuális szolgálatokhoz, ifjúsági bibliaórához. A kitekintés rovatban „Barth, a lelkipásztor”címmel olvashatunk az 50 évvel ezelőtt elhunyt teológusról Fazakas Sándor tollából, a könyvajánlóban pedig Id. Fazakas Sándor: Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Az Úr Jézus Krisztus csodái az evangéliumokban/Exegézisek és igehirdetések kötetéről, és Pap Ferenc: Az egyházi év című új kiadványokról találhatunk recenziókat.
Megrendelhető folyamatosan nyomatatott és online változatban (a korábbi számok is) a Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet címén és honlapján (4026 Debrecen, Kálvin tér 16 – www.lelkesztovabbkepzo.hu), a tovabbk@drk.hu e-mail címen. Az aktuális szám megvásárolható továbbá a Kálvin Kiadónál valamint a Debreceni „Karakter 1517” Református Könyvesboltban.

Dr. Kovács Krisztián