2020.4. szám – Tartalomjegyzék

Ft

Leírás

Tartalomjegyzék

Ajánlás ……………………………………………………………..………….……. 605

Szentháromság után 17. vasárnap – 2020. október 4.

Márk 8,1−9 – 4000 ember megvendégelése ………………………………………………….. 607

Dr. Bekő István Márton

Szentháromság után 18. vasárnap – 2020. október 11.

5Mózes 30,11−14 – Érteni és akarni Isten akaratát ………………………..…….. 615

Dr. Kiss Jenő

Szentháromság után 19. vasárnap – 2020. október 19.

Efézus 4,22−32 – A keresztyén emberről ………………………………………….. 625

Dr. Orosz Gábor Viktor

Szentháromság után 20. vasárnap – 2020. október 25.

Márk 2,23−28 – Vasárnap – a kizökkentés ritmusa ……………………………….. 633

Dr. Szabó András

Reformáció ünnepe – 2020. október 31.

Máté 10,26b−33 – Egyedül igehirdetés által ………………………………………… 640

Dr. Németh Dávid

Szentháromság után 21. vasárnap – 2020. november 1.

Jeremiás 29,1.4−7.(8−9)10−14 – Túlélni és remélni …………………………..…… 651

Dr. Hodossy-Takács Előd

Szentháromság után 22. vasárnap – 2020. november 8.

1Thesszalonika 5,1−6(7−11) – Béke és biztonság .……………………………….. 662

Dr. Kókai Nagy Viktor

Egyházi év utolsó előtti vasárnapja – 2020. november 15.

Lukács 16,1−8(9) – A hamis sáfár példázata …………………………………..….. 673

Dr. Peres Imre

Örökkévalóság vasárnapja – 2020. november 22.

Jelenések 21,1−7 – Végre! …………………………………………………………….. 684

Dr. Szabó Lajos

Advent 1. vasárnapja – 2020. november 29.

Zakariás 9,9−10 – Uralma tengertől tengerig ér ……………………………….….. 695

Dr. Balla Ibolya

Advent 2. vasárnapja – 2020. december 6.

Jakab 5,7−9 – Kitartás a szenvedésben …………….……………………….…….. 705

Dr. Borsi Attila

Advent 3. vasárnapja – 2020. december 13.

Lukács 1,67−79 – Benedictus ……………………………………….…………….. 715

Dr. Dézsi Csaba

Advent 4. vasárnapja – 2020. december 20.

1Mózes 18,1−2.9−15 – Az ígéret gyermeke …..…………………………………… 723

Dr. Márton János

Szenteste – 2020. december 24.

Ézsaiás 11,1−10 – Az Isai törzsökéről sarjadó karácsonyi hajtás vonásai …..…… 730

Nagy Gábor

Karácsony 1. napja – 2020. december 25.

Ézsaiás 52,7−10 – A romok öröme …..……………………………………………. 739

Dr. Németh Áron

Karácsony 2. napja – 2020. december 26.

Zsidókhoz írt levél 1,1−4 – Csomagolásmentes ajándék …..…………………….. 751

Dr. Kovács Krisztián

Karácsony után 1. vasárnap – 2020. december 27.

Lukács 2,22−40 – A békességgel elbocsájtó Békesség Fejedelme ……………….. 761

Dr. Szetey Szabolcs

Óév – 2020. december 31.

2Mózes 13,20−22 – Isten útjai ………………………………………………………………………….. 774

Lucski Márta

Keresztelés

Zsoltárok 118,14−15.28−29– Hálaadás és elköteleződés … …………………………… 783

Kis Dávid

Házasságkötés megáldása

1Mózes 24,7 – Az Istenfélő ember számára nincsenek véletlenek! …….………… 786

Szilágyi-Papp Éva

Temetés

Lukács 16,(1−8)9 – Befogadás az örök hajlékokba ……………………………..… 790

Dr. Peres Imre

Példabeszédek 18,10 – Erős torony ……………………………..………………….. 798

Dr. Kocsis Attila

Gyermek istentisztelet vázlatok

Adventi készülődés ……………………………………………………………..… 802

Dr. Szászi Andrea – Csőri-Czinkos Gergő – Majorné Tári Edit – Csüllög Ferenc – Zimányi Noémi

Kitekintés

Szeresd felebarátodat, mint magadat!”

Teológiai szempontok a nárcizmus értelmezéséhez …………………………..… 820

Dr. Fazakas Sándor

Halálhírek, gyászjelentések és megemlékezések I. ………………………..…..… 828

Dr. Peres Imre

Könyvajánló

Sárospataki Füzetek (Távistentisztelet vita) …………………………….………… 842

Dr. Nagy Károly Zsolt

Székely József: Hivatás a hivatal árnyékában ………………..……………..…….… 846

Dr. Fazakas Sándor

Szerzők …………….………………………………………………………………. 849