2020.2. szám – Tartalomjegyzék

Ft

Leírás

Tartalomjegyzék

Ajánlás ……………………………………………………………..………….……. 195

Virágvasárnap (Böjt 6. vasárnapja) – 2020. április 5.

Márk 14,(12)39 – Drága nárdusolaj ……………………………………………………… 197

Dr. Bekő István Márton

Nagycsütörtök – 2020. április 9.

2Mózes 12,114 – „Istennek kell inkább engedelmeskednünk…” …………….… 206

Dr. Németh Tamás

Nagypéntek – 2020. április 10.

2Korinthus 5,1821 – Békesség Istentől és Istennel ………………………………………… 213

Dr. Németh Dávid

Nagyszombat – 2020. április 11.

Máté 27,(5761)6266 A lepecsételt kő és a csalónak bélyegzett halott Jézus …… 224

Nagy Gábor

Húsvét 1. napja – 2020. április 12.

1Korinthus 15,(1218)1928 – Mi torzszülöttek …………………………………………………… 233

Dr. Kókai-Nagy Viktor

Húsvét 2. napja – 2020. április 13.

Lukács 24,3645 – A szükségszerűség katarzisa …………………..…………….….. 245

Dr. Kovács Krisztián

Quasimodogeniti (Húsvét után 1. vasárnap) – 2020. április 19.

Ézsaiás 40,26–31 – Akik az Úrban bíznak, erejük megújul ………………………………… 255

Dr. Máthé-Farkas Zoltán

Misericordias Domini (Húsvét után 2. vasárnap) – 2020. április 26.

1Péter 2,(18)21−25 – Ami kedves az Isten előtt …………………………………………………. 265

Dr. Peres Imre

Jubilate (Húsvét után 3. vasárnap) – 2020. május 3.

János 15,18 – Istenbe oltatni ………………………………………………………………………………… 275

Dr. Borsi Attila

Kantate (Húsvét után 4. vasárnap) – 2020. május 10.

2Krónikák 5,2–14 – Egyetemes lévitaság, avagy cantare necesse est ………….. 284

Dr. Németh Áron

Rogate (Húsvét után 5. vasárnap) 2020. május 17.

Máté 6,515 – Milyen dizájn illik a „belső szobába”? …………………………………………. 295

Dr. Szabó Lajos

Mennybemenetel ünnepe – 2020. május 21.

János 17,2026 – Jézus dicsősége, a mi dicsőségünk ……….….……………….. 307

Dr. Barnóczki Anita

Exaudi (Húsvét után 6. vasárnap) − 2020. május 24.

Jeremiás 31,31–34 – Miben új az új szövetség? ……………………………..……… 317

Dr. Hodossy-Takács Előd

Pünkösd 1. napja – 2020. május 31.

Apostolok Cselekedetei 2,1718 – Keresztyén bizonyságtétel a világban ………. 324

Dr. Vladár Gábor

Pünkösd 2. napja – 2020. június 1.

János 20,1923 – A zárt ajtók csak a díszlet …………………………………………..….. 334

Dr. Rácsok Gabriella

Szentháromság vasárnapja – 2020. június 7.

4Mózes 6,2227 – Áldás, békesség! – Békesség Istentől! .……………………… 343

Dr. Fazakas Sándor

Szentháromság után 1. vasárnap – 2020. június 14.

Apostolok Cselekedetei 4,3237 – A feltámadás bizonyosságának ereje ……… 354

Dr. Hanula Gergely

Szentháromság után 2. vasárnap – 2020. június 21.

Máté 11,25−27 – Magunktól semmiképpen sem ……………………………..….. 360

Porkoláb András

Szentháromság után 3. vasárnap – 2020. június 28.

Mikeás 7,1820 – Kicsoda olyan, mint Isten? …………………………..……..….. 369

Dr. Kató Szabolcs-Ferencz

Keresztelés

Máté 28,18–20 – Határokon át …………………………………………….….……. 381

Szilágyi-Papp Éva Adrienn

Házasságkötés megáldása

4Mózes 20,11 – Isten mindig ad új megoldásokat …………………………….….. 385

Dr. Peres Imre

Temetés

Efézus 5,1516(20) – A gonosz idők szorításában …………………………….… 390

Dr. Peres Imre

Orgonaszentelés, kórus avatás, zenés áhítat

Jelenések 15,24 – Ének a mennyben ………..…………………………………….. 397

Dr. Peres Imre

Gyermek-istentisztelet (ünnepi ötlettár)

Húsvét ……………………………………………………………………………… 404

Pünkösd …………………………………………………..………………….……… 419

Dr. Szászi Andrea – Zimányi Noémi – Csüllög Ferenc

Kitekintés

A református igehirdetés ………………………………………………………….… 429

Nagy Gábor

Könyvajánló

Eugene H. Peterson: A lelkészi szolgálat három sarokpontja ………………………..… 439

Dr. Siba Balázs

Szerzők …………….………………………………………………………………. 442