2019.3. szám – Igazság és Élet

1500 Ft

Kategóriák: ,

Leírás

Ajánlás

Az Igazság és Élet jelen számában a nyári vasárnapok igehirdetéseihez találunk eligazító segítséget, továbbgondolásra, elmélyülésre késztető biztatást. Az ünnepek után egyházi és egyéni életünkben egy olyan időszak következik, amely során reménység szerint több idő adatik az elcsendesedésre, a gyülekezeti élet és a lelkipásztori szolgálat elemzésére, és ezzel egy időben a lelki feltöltődésre is. A keresztyén ember számára a szabadság, a megérdemelt pihenés is Isten drága ajándéka, amely egyben a lelki erőgyűjtés, megújulás minőségi ideje is lehet. Ebben az időszakban egy-egy istentiszteleten olyanok is megjelennek, akik nem tartoznak a rendszeres igehallgatók közé, de keresik a közösséget és igénylik az Istentől jövő üzenetet. Az igehirdető lelkipásztor feladata és felelőssége ilyenkor sem kisebb, mint a nagy ünnepi istentiszteleteken. Az Ige, amely gyakran távoli és néha idegen a mai ember számára, mindig újra érthető és aktuális üzenetté kell, hogy váljon, amely életet formál, hitet erősít, lélekben gazdagít. Lehetséges, hogy az igehirdetőnek a nyári hónapokban több ideje marad az elmélyült felkészülésre, az ige titkainak a kutatására, mint a zsúfolt ünnepi időszakban. A segítség azonban ilyenkor is hasznos lehet. Amikor az igehirdetésre készülve félrevonulunk dolgozószobánk hűvös csendjébe vagy kertünk árnyas zugába, sosem vagyunk egyedül; a termékeny magányban Isten is velünk van, aki ránk bízta az igehirdetés gyönyörűséges terhét és a Szentlélek által segíti az Ige üzenetté-formálását. A készülés során a gyülekezettel is közösségben tudjuk magunkat; összekapcsol az imádság valamint az igehirdetés és igehallgatás öröme. Az Ige titkainak kutatásában lelki kapcsolatba kerülünk azokkal a kollegákkal is, akik az igetanulmányukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy az istentisztelet ne a lelkipásztor teljesítménye, hanem Isten szeretetének az emberi lelket megújító ünnepe legyen. Ebben a számban is találunk alkalmi igehirdetési vázlatokat, amelyek az élet nagy fordulópontjainál megjelenő és megszólaló lelkipásztor számára kínálnak segítséget. Az olvasásra ajánlott könyvek figyelmünket a Szentlélek munkájára és a lelkipásztori hivatás kérdéseire irányítva, Isten dicsőségét és egyházunk javát szolgáló folyamatos megújulásra ösztönöznek. Olvassuk, használjuk bizalommal és örömmel, a szakmai kompetenciával és testvéri szeretettel előkészített tanulmányokat.

Debrecen, 2019. június

A Szerkesztők