2019.2. szám – Ajánlás

Ft

Leírás

Ajánlás

Az Igazság és Élet olvasói újabb számot vehetnek kezükbe. Olyan igehirdetési anyagot találnak benne, ami természetszerűen az „ünnepes félév” jelentős alkalmaira figyelve nyújt segítséget. Azért „jelentős”, mert nagy ünnepeink időszaka következik: a Húsvét és a Pünkösd. Ez azt is jelzi, hogy ebben az ünnepes időszakban megszaporodnak az istentiszteleti tennivalóink és természetszerűen az igehirdetői szolgálataink is. Miközben ez az idő bizonyos szolgálati kötöttséget és nagyobb terhelést jelenthet a lelkipásztori szolgálat számra, egyúttal megállapítható, hogy ugyanakkor szép is, hiszen ünnepélyes keretek között többször is találkozhatunk az ige körül, vagy szép számban várhatjuk az Ige iránt érdeklődőket, akik a „szürke vasárnapok” alkalmával igencsak ritkábban látogatnak el a templomba. Az ünnepek viszont némi varázzsal és belső lelki erővel hatnak gyülekezeteink híveire, ezért is érdemes odafigyelni, hogy kik jönnek el, milyen lelkületet hoznak a templomba, és főleg milyen lelkületet teremtünk mi a gyülekezetben, és a jelenlévők hogyan távoznak. Mi látszik az arcukon? Öröm? Emelkedettség? Ünnepélyesség? Vagy közöny? Fásultság és megszokottság? Áthatotta-e őket a hirdetett evangélium? Hiszen ahogyan Jézus az Atya fénye és dicsőségének „tükre” (Zsid 1,13), bizonyos értelemben nekünk is befogadni és majd tükrözni is kellene Isten dicsőségét, hogy visszfénye lehessünk ebben a világban. Ezt tehetjük életünkben és életünkkel egyen-egyenként, de együtt az egyházban és gyülekezeteinkben is.

Ez a rendeltetésünk pedig magasztos és szép. De miközben magasztos és szép, olyan nehéz is főleg a lelkipásztorok számára, akik minden ünnepi alkalommal szembesülnek azzal, hogy bár az ünnepek mindig ugyanazok, az ünnepi igehirdetésnek mindig másnak, érdekesnek, aktuálisnak és közben újszerűnek kell lennie. Nem könnyű megőrizni az igehirdetések frissességét, érdekességét, és abban a hallgatható állapotban, hogy bár pl. a feltámadás vagy a Lélek kitöltetése alapvető teológiai igazság, mindig úgy szóljunk róla, hogy ne fárasszon, ne tűnjön sztereotipnek, hanem érdekes, élő és aktuális legyen önmagunk és gyülekezeteink hallgatósága számára is. Elismerjük, hogy ez kiemelt odafigyelést és jó lelki-teológiai kondíciót kíván munkatársainktól, akik megfelelő lelki látással és előkészülettel nyúlnak az ünnepi igehirdetések készítéséhez.

És pont ehhez az igei előkészülethez, ill. ezekhez a kiemelt alkalmakhoz (de nemcsak ezekhez) kíván segítséget nyújtani a mostani szám. A szerzők között találhatók tapasztalattal rendelkező egyetemi tanárok, akadémiai előadók, ill. olyan gyülekezeti munkatársaink is, akik jó teológiai erudícióval rendelkeznek, és teológiai munkásságuk gazdagságából közkinccsé teszik pont azt, ami egy-egy adott textus megértéséhez szükséges. Ezért helyén való megjegyezni, hogy hálásak vagyunk minden munkatársunknak, akik ebben a számban prezentálnak, és megosztják velünk tudásukat és lelki gazdagságukat, mint ahogy hálásak vagyunk mindazoknak az olvasóknak is, akik közösen kiművelt teológiai értékeinket és eredményeinket a szószékekre viszik és ünnepi vagy általános istentiszteleti szolgálatukban megosztják őket gyülekezeteinkkel. Hisszük, hogy értékes üzenetet hallhatnak az igére figyelők, és mindannyiunk épülésére szolgálhatunk az itt közölt előkészületi anyagokkal is. Hogy ebbéli reményünkben ne csalatkozzunk, hanem a szükségnek megfelelően még jobban készüljünk az igehirdetési (segéd)anyagok előállításával, nagy segítségünkre lenne, ha az olvasók munkatársainkká válhatnának – vagy visszajelzés szintjén, vagy annak felajánlásával, hogy ők is szívesen bekapcsolódnának az igehirdetési anyagok összeállításába. Ezt a készséget előre is megköszönjük. Az itt közölt igehirdetési anyagok használatára pedig Isten áldását kívánjuk, sok lelki élménnyel és örömmel.

Debrecen, 2019. Böjtje

A szerkesztők