2017.4. szám – Szentháromság után 21. vasárnap  2017. november 5.

Ft

Leírás

Szentháromság után 21. vasárnap 2017. november 5.

Ezékiel 16,3543 Bűn és bűnhődés …………………………………………….. 630

Id. Fazakas Sándor