2016.4. szám – Ajánlás

Ft

Leírás

Ajánlás

A karácsony előtti időszak talán az egyik legfrekventáltabb része az egyházi évnek abból a szempontból is, hogy ilyenkor a népegyházi mentalitásnak köszönhetően még mindig többen keresik fel templomainkat a laza vallásosságot mutató alkalmi hívők, mint máskor. Köszönhető ez olyan alkalmaknak, mint az adventi vasárnap, szentestei és karácsonyi istentiszteletek, vagy akár több helyen az október 23-i nemzeti ünnep, vagy a halottakra emlékező gyászolók vasárnapja, temetői istentiszteletek.

Az igehirdető lelkipásztor számára ezek az alkalmak mindig azzal a felelőséggel járnak, hogy igehirdetése egyszerre tükrözze az elmélyült felkészülést és gondos teológiai munkát, ugyanakkor legyen közérthető és bírjon releváns üzenettel azok számára is, akik érintőlegesen tartoznak a gyülekezethez. (Különösen nehéz műhelymunkává válhat ez a folyamat, amikor sok helyen az év legnagyobb létszámmal látogatott alkalmaira kell készülni…)

Persze, ez az igény mindig is meg kell, hogy határozza a szolgálatra való készülést. Mert érvényét veszíti a prédikáció, ha elbeszél a textus teológiai üzenete és az igehallgatók mindennapjainak és tapasztalatainak valósága felett. Ez a feszültség azonban sosem lehet okozója a frusztráló vagy görcsös készülésnek, hanem éppen motivációja annak, hogy minden textusban meglássuk a „fent és lent”, az „egykor és ma” kettőségének realitását.

Ebben az izgalmas és dinamikus folyamatban, feladatban, és cseppet sem veszélytelen vállalkozásban kíván segítséget nyújtani az Igazság és Élet legújabb száma. A vasárnapi és ünnepnapi igehirdetés vázlatokon kívül segítséget kaphatnak az olvasók és a szolgáló lelkipásztorok a kazuális alkalmakhoz, ifjúsági munkához; a kitekintés rovatban pedig a karácsonyi szimbólumokról és rítusokról olvashatunk – önmagunkat is felkészítve az Ünnepre. A könyvajánlóban a DRHE Patmosz Újszövetségi Kutatóintézetének legújabb kiadványáról olvashatunk recenziót.

Legyen hála és köszönet e szám szerzőinek, hogy munkájukkal segítségül vannak az elmélyülésben, elmélyítésben, megértésben és megértetésben. Szolgálja ez a füzet is a minőségi igehirdetést és hatékony igehallgatást a Szentháromság Isten segítségével és áldásával!

Debrecen, 2016. szeptember

A Szerkesztők