2016.1. szám – Ajánlás

Ft

Leírás

Ajánlás

Viszonylag keveset beszélünk a szépségről és az esztétikumról az igehirdetéssel kapcsolatban. Annak ellenére, hogy az istentisztelet megformálásával, az istentiszteleti terek kialakításával (templom, gyülekezeti terem) és a klenódiumokkal kapcsolatban talán kifejezésre kerül az esztétikai tetszésnyilvánítás, vagy éppen megfogalmazódik az igény a szépségre, addig az igehirdetés kapcsán mintha tabu téma lenne. Pedig a szépségnek és az esztétikumnak kettős értelmezésével is találkozhatunk az igehirdetéssel kapcsolatban. Egyrészt a gyülekezet részéről megfogalmazott egyfajta elvárásként. Eszerint a prédikáció legyen szép, s az esztétikum megadja a hallgatók számára a teológiai funkció betöltését is. Másrészt viszont magának az igehirdetőnek kell a prédikáció homiletikai szempontjait figyelembe véve arra törekedni, hogy a kérügmatikus tartalom megfelelő formát kapjon. S a két igénynek és elvárásnak találkoznia kell. Nem azért, mert az esztéticizmus önmagában érték lenne, és nem is azért, mert egy kevésbé esztétikus prédikáció nem lenne korrekt teológiailag, hanem azért, mert az Istenről szóló beszéd sosem kerülhet az igénytelenség kísértésébe. Már csak azért sem, mert a teológia mindig az Isten igazsága felől fogalmazza meg mondanivalóját, s az igazság ebben az olvasatban nem válhat a szépség alternatívájává, hanem önmaga képvisel szépséget. Még a legdrámaibb, legvéresebb, általános megközelítésben leglehangolóbbnak mondott bibliai textusok, perikópák, történetek is abból az intencióból táplálkoznak, hogy az Isten szól általuk az emberhez. S amikor az Isten megszólal, még ha a kritika és a számonkérés, az ítélet vagy bűnbocsánatra hívás emberi fül számára nem mindig kedves hangján, akkor is valami elképesztően szép és jó dolog történik az ember számára. Ugyanakkor a legnehezebb élethelyzetben, szenvedés és kísértés, megpróbáltatás és krízis idején is képes a gyógyító isteni szó szépséget, megnyugvást, megbékélést adni az ember számára.

Az Igazság és Élet egyik legfőbb célja, hogy segítse, motiválja és inspirálja az igehirdetés igényességét, hogy a releváns és korrekt teológiai tartalom mellett a prédikáció esztétikailag is minőségi legyen, így a mostani szám által felölelt nagyon szép, és a teológiai, üdvtörténeti tartalmaktól különösen is izgalmas, újesztendőtől húsvétig terjedő egyházi év-szakban is.

Illesse köszönet mindazokat, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy az Isten szavának közvetítése és fogadása szép rendben, igényes és az Igéhez méltó előkészületek után történhessen meg, és hogy az Isten szavával való találkozás élmény lehessen mind az igehirdető mind pedig az igehallgató számára.

Debrecen, 2015. adventjén

A Szerkesztők