2015.4. szám – Ajánlás

Ft

Leírás

Ajánlás

Ki az az igehirdető, aki ne szeretné látni munkájának kézzel fogható eredményét, mondjuk az igehallgatók életvitelének pozitív változásában, gyülekezeti szolgálatra való elköteleződésében, s egyáltalán a bibliai keresztyén életvitelre való nagyobb motiváltsága tekintetében? Valljuk be őszintén, egyházunk és gyülekezeti közösségeink hitelessége, közéleti súlya, társadalmi megbecsültsége sokszor ilyen és hasonló tényezőkön múlik. Ebben viszont a hirdetett és meghallott igének (Kálvin) kardinális szerepe van.

De mi kell ahhoz, hogy a prédikáció valóban választ adjon az embereket foglalkoztató problémákra, és mindennapjaikat érintő egzisztenciális kérdéseire? Sok szó esik napjaikban az igehirdető személyiségéről, empatikus készségéről. Mások a vallási kommunikáció verbális és nonverbális formáinak jelentőségére, összefüggéseire teszik a hangsúlyt, vagy retorikai mesterfogásokra koncentrálnak. Szemléletesség, közérthetőség, időszerűség, gyülekezetszerűség – hangzik másfelől a figyelmeztetés. Mindez igaz és fontos is lehet, de egy dolgot nem pótolhat: az ige elmélyült megértését és azt, hogy ennek az igének fényébe tudjuk beállítani a fenti kérdéseket. Nem új keletű ez a kihívás. Török István az Igazság és Élet 1937-es számában írja, hogy az igehirdetés mondanivalója terén tapasztalt elbizonytalanodás könnyen álbizonyosság és önáltatás által kerül pótlásra. A feladat az, hogy az élet aktuális kérdéseit „bibliai megvilágításba tudjuk helyezni”, s ne akarjuk ezt a feladatot ügyes, de vég nélküli illusztrációkkal megkerülni. Czeglédy Sándor pedig arra figyelmeztet, hogy az igehirdetésnek a jelenhez és az igehallgatók életkörülményeihez van köze, de a gyülekezet kerülhet olyan szituációba, amelyre közvetlen bibliai utasítás nem kínálkozik. De akkor is a Szentírást kell magyarázni, a Szentlélek megvilágosító erejében reménykedve.

Nos, az ilyen és hasonló helyzetekre valóban egy megoldás van: az Ige, illetve a textus minél elmélyültebb ismerete, korának és környezetének megkérdezése, hogy az igehirdető valóban a kijelentés reflektorfényébe tudja állítani a mai kérdéseket. Ebben a feladatban kíván segítséget nyújtani az Igazság és Élet jelen száma, amely október első vasárnaptól az óévi istentiszteletig kíván igetanulmányokat, illetve segédanyagot közölni vasárnapokra és ünnepnapokra, kazuális szolgálatokhoz, vagy éppen adventi ifjúsági istentisztelet tartásához. A kitekintés rovatban a karácsonyi vallásosság mindenki által tapasztalt jelenségének teológiai reflexióiról olvasunk, majd könyvajánló egy, a jelenkor kérdéseit boncolgató, egykori blogbejegyzésekből összeállt kötetre hívja fel a figyelmet, amely derűt kíván vinni az „életre ítélt”, ugyanakkor azzal megajándékozott ember mindennapjaiba. Illesse köszönet a szerzőket, hogy a műhelymunkájuk és az ige felett való tusakodásuk eredményeit megosztották velünk, s legyen áldás az olvasó szolgálatra való elmélyült készülődésén, Isten nagyobb dicsőségére és embertársaink javára.

Debrecen, 2015. szeptember

A Szerkesztők