Megjelent az Igazság és Élet 2022/4 száma

Megjelent az Igazság és Élet 2022/4 száma, amely október-november-december hónapokra (a Szentháromság ünnepe utáni 16. vasárnaptól Óévig) tartalmaz igetanulmányokat és prédikációvázlatokat a vasárnapi és ünnepnapi igehirdetésekhez, továbbá segítséget nyújt a kazuális szolgálatokhoz. A kitekintés rovatban Fazakas Sándor „Ökumenikus öntudat újragondolása felé” és Bodnár Máté „Hogyan prédikáljunk 2022 karácsonyán?” című tanulmányaik olvashatók.

A könyvajánlóban Zsengellér József „Egy ószövetséges homiletikája”, Siba Balázs „Hétfőtől szombatig. Lelki rítusok és spiritualitás a mindennapokban”, valamint a Fazakas Sándor és Kovács Krisztián által szerkeszett „A szabadság dimenziói vallás és politika összefüggéseiben” című munkákról olvashatunk recenziókat.

Megrendelhető folyamatosan nyomatatott és online változatban (a korábbi számok is) a Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet címén és honlapján (4026 Debrecen, Kálvin tér 16 – www.lelkesztovabbkepzo.hu), a tovabbk@drk.hu e-mail címen. Az aktuális szám megvásárolható továbbá a Kálvin Kiadónál valamint a Debreceni „Karakter 1517” Református Könyvesboltban.